Samenwerkingsovereenkomst Cosanta – BMD Advies Zuid-Nederland

Ondertekening samenwerkingsovereenkomstCosanta - BMD Zuid

Op dinsdag 21 mei j.l. is er een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen Cosanta en BMD Advies Zuid-Nederland. Met deze samenwerkingsovereenkomst willen beide partners de handen ineen slaan, om de vragen op het gebied van het managen van gevaarlijke stoffen vanuit de markt nog beter te kunnen beantwoorden.

Cosanta – BMD Advies

Cosanta draagt sinds 2014 zorg voor de verdere ontwikkeling, trainingen en implementatie van Stoffenmanager. BMD Advies Zuid-Nederland ondersteunt al meer dan 25 jaar klanten op zeer uiteenlopende gebieden van arbo, veiligheid, milieu, energie, duurzaamheid en managementsystemen.

Gezamenlijke expertise

Om de risico’s die het werken met gevaarlijke stoffen met zich meebrengen, zo goed mogelijk te beheersen en tevens de blootstelling zoveel als mogelijk te voorkomen, zien beide partners dat er veel behoefte is aan hun expertises. De gezamenlijke expertise moet leiden tot nog betere- en efficiëntere ondersteuning van bedrijven die behoefte hebben, aan het goed op orde hebben van hun beleid aangaande gevaarlijke stoffen, waaronder de bepaling van de mate aard –en duur van de blootstelling.

Samenwerking

De samenwerking bestaat uit kennisuitwisseling, ondersteuning– en begeleiding van klanten -en het zorg dragen dat steeds meer bedrijven de mate aard en duur van de blootstelling op een juiste manier bepalen, ten einde ook de juiste beheersmaatregelen te kunnen treffen.  Met name de bewustwording welke mogelijke (uitgestelde) effecten gevaarlijke stoffen kunnen hebben op korte -maar vooral ook op lange termijn, zijn essentieel om als onderneming de continuïteit van je belangrijkste asset (de MENS) te kunnen garanderen.

Meer weten

De specialisten op het gebied van de gevaarlijke stoffen; Pieter Diehl 06 47995226 staat klaar om vragen over de samenwerking en het managen van gevaarlijke stoffen te beantwoorden.

Eerder verschenen artikelen gevaarlijke stoffen:

Je bent nooit klaar

https://www.bmdzuid.nl/bmd-netwerk-blootstelling-gevaarlijke-stoffen/ 

Blog: Omgaan met gevaarlijke stoffen waar begint u

https://www.bmdzuid.nl/omgaan-met-gevaarlijke-stoffen-waar-begint-u/