E-sigaret op de werkvloer verboden


In februari 2017 viel de beslissing al, maar per 1 juli 2018 is de wijziging in de Tabaks- en Rookwarenwet dan echt in werking getreden. Waar voorheen alleen gesproken werd over tabakswaren, is nu ook het roken van nicotinehoudende vloeistof, niet-nicotinehoudende vloeistof en kruidenproducten opgenomen in de wet. Met het gelijk trekken van deze middelen, is het sinds juli 2018 dus verboden de e-sigaret te roken op de werkvloer. 

De wet

In artikel 10 van paragraaf 5 van de wet staat onder lid 1 – c “In de navolgende gevallen is de navolgende persoon of het navolgende orgaan verplicht tot het instellen, aanduiden en handhaven van een rookverbod: in een ruimte, gebouw of inrichting waar een werknemer zijn werkzaamheden verricht of pleegt te verrichten: de werkgever van die werknemer.” Met andere woorden, het is verboden voor een werknemer om, zolang hij werkzaam is voor zijn werkgever, te roken. Dit geldt binnen het bedrijf, maar ook als hij op locatie werkzaamheden uit naam van het bedrijf uitvoert. Waar voorheen alleen gesproken werd over tabakswaren, is nu ook het roken van nicotinehoudende vloeistof, niet-nicotinehoudende vloeistof en kruidenproducten opgenomen in de wet. Met het gelijk trekken van deze middelen, is het sinds juli 2018 dus verboden de e-sigaret te roken op de werkvloer.

Bij overtreding

In geval van een overtreding van dit verbod, dus als iemand aangetroffen wordt die wel rookt op heb moment dat er een controle plaatsvindt, dan wordt er een strafbaar feit gepleegd en is het voor het bevoegd gezag mogelijk is een geldboete op te leggen in de vierde categorie, wat neer komt op maximaal € 20.750 euro.