Inloopochtend week van de RI&E, september 2020
Risico-Inventarisaties & Evaluaties onder de loep

Project: Week van de RI&E 2020, inloopochtend

Adviseurs: Ramon van Leeuwen T: 06-15318879 Pieter Diehl T: 06-47995226 

Case: Inloopochtend Risico-Inventarisaties & Evaluaties
Alumet: Vertaling naar dagelijkse praktijk is lastig
PI Vugt: Maatregelen organisatiebreed borgen

Jaarlijks is er een landelijke Week van de RI&E, die normaal gesproken in juni plaatsvindt. In 2020 werd deze door alle Corona-perikelen echter verschoven naar de week van 21-25 september. BMD Advies ondersteunt de Week van de RI&E van harte en organiseert elk jaar verschillende activiteiten in dit kader. Uiteraard konden we dit keer niet voorbijgaan aan de Corona-RI&E, waarop actief wordt gehandhaafd. Wegens eerder succes stond dit jaar de ‘Week van de RI&E-inloopochtend’ weer op het programma: hierbij konden BMD-klanten hun vragen over de Risico-Inventarisaties & Evaluaties de vrijblijvend en kosteloos aan de BMD-adviseurs voorleggen.
Verschillende klanten maakten dankbaar gebruik van de online-mogelijkheid om vragen te stellen, terwijl anderen de voorkeur gaven aan een persoonlijk gesprek op ons BMD-kantoor. Onder hen Monty Beisser van PI Vught en Coen Bakker van Alumet.

De aanpak  

Vertaling naar dagelijkse praktijk is lastig

Coen Bakker is binnen Alumet verantwoordelijk voor het uitvoeren van de RI&E en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Hij volgt een opleiding voor Hogere Veiligheidskundige, waar ook de module risicomanagement onderdeel van uit maakt. In het verleden voerde BMD Advies een volledige RI&E uit voor Alumet. Bakker wil de actualisatie van de RI&E en de implementatie van de maatregelen in het vervolg zoveel mogelijk zelf uitvoeren. Dat BMD Advies juist nu een inloopochtend over dit onderwerp organiseerde, was dan ook een uitkomst.

BMD-adviseur Ramon van Leeuwen nam de RI&E samen met Coen Bakker stap voor stap door: welke onderwerpen zijn van toepassing op Alumet, welke maatregelen moeten er uitgewerkt worden? Omdat Bakker het soms lastig vond om die maatregelen te vertalen naar de dagelijkse praktijk van Alumet, stonden zij hier uitgebreid bij stil.

Een RI&E is pas compleet als ook alle verdiepende risicobeoordelingen zijn uitgevoerd. In geval van Alumet gaat dat bijvoorbeeld om arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen. Besproken is hoe deze uitgevoerd kunnen worden, welke formats bij Alumet passen, et cetera.

Het echte werk begint pas na de inventarisatie van de risico’s

Dat een RI&E is op te delen in verschillende fases, blijkt wel uit de case van PI Vught. De eerste fase is uiteraard de inventarisatie van de risico’s. Daarop moeten de maatregelen geformuleerd en vervolgens geïmplementeerd worden. Daarna breekt de beheerfase aan; het bijhouden van de RI&E waarbij eventuele nieuwe risico’s worden toegevoegd en het monitoren van de resultaten van de maatregelen.

BMD-adviseur Pieter Diehl nam samen met preventiemedewerker Monty Beisser de RI&E door en gaf nog een aantal tips mee. Pieter Diehl: “Ik zie een RI&E als het begin van iets moois. Het echte werk begint nu pas, de maatregelen moeten organisatiebreed geïmplementeerd en gedragen worden. Pas dan zul je de verbetering bereiken. De RI&E van PI Vught ziet er goed uit en vormt een stevige basis.”

Binnen de PI wordt een nieuwe KAM-afdeling ingericht, waar alle thema’s samen komen. Ook het beheer en de uitvoering van de RI&E hoort daarbij. Diehl en Beisser wisselden tijdens de inloopochtend uitgebreid van gedachten over de mogelijkheden om het beheer van de RI&E planmatig vorm te geven, en ervoor te zorgen dat er over een jaar ook daadwerkelijk een slag is gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld door de uitvoering van de maatregelen door middel van een zorgsysteem te borgen. Het draagvlak zal het grootst zijn als de verantwoordelijkheid in de lijn wordt gelegd en de afdelingen zelf met oplossingen komen. Soms is daar zelfs een organisatieverandering voor nodig, zo was de conclusie.

Resultaat

De inloopochtend tijdens de Week van de RI&E blijkt voor onze klanten een laagdrempelige manier om de Risico-Inventarisaties & Evaluaties onder de loep te nemen. Coen Bakker kan binnen Alumet nu zelf aan de slag met de actualisatie van de RI&E, terwijl Monty Beisser van de PI Vught ideeën heeft opgedaan over de borging van de resultaten.

Quote

Coen Bakker – Alumet: “Duidelijke en professionele feedback en hulp gekregen. Zeker de moeite waard om even langs te komen!”

Monty Beisser – PI Vught: “De ‘Week van de RI&E-inloopochtend’ door BMD Advies? Boeiend!”

RI&E: dit kunnen wij voor u betekenen

Wanneer er binnen uw organisatie voldoende deskundigheid en capaciteit is, is het niet nodig om voor alles een adviseur in te huren. Zijn er vragen, of is er op bepaalde vlakken behoefte aan begeleiding, dan staan de BMD-adviseurs paraat. Het is echter wel verplicht om een RI&E inclusief de verdiepende onderzoeken te laten toetsen door een externe kerndeskundige. Ook daarvoor kunt u terecht bij BMD Advies.

Toch is het vaak nuttig om de RI&E door een externe adviseur uit te laten voeren. Hij kijkt immers met een ervaren, deskundige, maar vooral frisse blik naar de organisatie. Een externe adviseur herkent soms veiligheidsrisico’s die u over het hoofd ziet omdat het zo ‘gewoon’ is. Wij verzorgen dan ook graag de gehele RI&E van A tot Z voor u: van inventarisatie tot implementatie, beheer en actualisatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Diehl 06-47995226 of Ramon van Leeuwen   06-15318879.

TEAM

Pieter Diehl – Ramon van leeuwen
Adviseur
verder lezen >

NIEUWS / BLOG

 AGENDA