1. Energie ontwikkelingen. 

Einde van de prijsstijgingen nog niet in zicht.

Er zijn nog altijd meerdere factoren welke bepalend voor de hoge energietarieven van dit moment zijn, en dan met name voor leveringsjaar 2022.

De uitgestelde oplevering van de Nordstream 2 pijpleiding tussen Rusland en Duitsland, de lage gasvoorraden, hoge olieprijzen, hoge kosten CO2 emissierechten en de enorm aangetrokken economie in Azië zijn de grootste drijfveren.
Het maandelijkse overleg van de OPEC+ verliep op 1 juli moeizaam en het nemen van besluiten werd, zonder resultaat, naar vrijdag 2 juli doorgeschoven.  Met de hoogste olieprijs sinds jaren, verkeert de OPEC in dubio of de quota tussen augustus en december met 2 miljoen barrels per dag opgerekt moeten worden of niet. Naar verluid liggen de Verenigde Arabische Emiraten dwars. Onduidelijk is nog of de impasse doorbroken kan worden. Handhaven van de beperkingen kan de olieprijzen verder opdrijven, maar kan ook het betekenen dat kartelleden weer hun eigen keuzes gaan maken. Van een prijsniveau eind mei rond 69 USD/bbl, steeg Brent in juni gestaag tot 75 USD/bbl. Ook nam het prijsverschil met het Amerikaanse WTI af. De WTI was begin juni pakweg 3,50 USD/bbl goedkoper dan Brent, maar eind van de maand was er van die ‘korting’ nog slechts 1,50 USD/bbl over.

Kolenprijzen in de lift

Net als in mei zaten de kolenprijzen voor de kortere termijnleveringen behoorlijk in de lift. Dat mede vanwege de hoge vraag in Azië en productieproblemen in exporterende landen. De maand en kwartaal vooruit contracten voor Rotterdam stegen zelfs van ruim 90 USD/ton begin juni naar zo’n 120 USD/ton begin juli. Ook de jaar vooruit leveringen werden aanmerkelijk duurder, maar met een stijging van zo’n 80 USD/ton begin juni naar 88 USD/ton begin juli, was die stijging relatief bescheiden.

De emissieprijzen vertoonden sterke schommelingen in de eerste helft van juni en vonden in de tweede helft van de maand de richting omhoog. Na het uittesten van het prijsniveau van 50 EUR/ton, zijn de prijzen nu op weg naar de volgende psychologische grens: 60 EUR/ton.

Stijging elektriciteitsprijzen

Met prijsstijgingen voor kolen, gas en emissierechten, ligt het voor de hand dat ook de elektriciteitsprijzen in juni behoorlijk stegen. En net als bij kolen en gas, waren het vooral de leveringen in de komende maand/kwartaal die fors duurder werden. Komend van prijzen rond 70 EUR/MWh begin juni, stegen de prijzen voor basislast leveringen eind juni tot 85 EUR/MWh (maand vooruit) en 90 EUR/MWh (kwartaal vooruit). Jaar vooruit kwam van een kleine 62 EUR/MWh en steeg naar een dikke 71 EUR/MWh.

Patroon gasprijzen

Het patroon van de gasprijzen in de maand mei komt goed overeen met dat van kolen en elektriciteit. Daarbij zijn leveringen in de komende maanden fors duurder geworden. Met begin juni prijzen rond 26 EUR/MWh, stegen de prijzen tot ‘ongekende’ hoogte van pakweg 35 EUR/MWh.
Bij die prijzen zal het niet verbazen dat het vullen van de gasopslagen ook ongekend traag gaat.

BMD Advies blijft de markt volgen

Wij blijven de ontwikkelingen op de markten nauwlettend volgen voor u. Alleen op die manier kunnen we de juiste looptijd en de voor u op maat gemaakte inkoopstrategie bepalen.
Hieronder vindt u de ruwe ontwikkelingen van de “kale” gas – en elektraprijzen vanaf 1 januari 2018. Voor de actuele inkooptarieven en inkoopstrategie kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. BMD energie specialisten 013 8000300.

2. Restwarmte in de industrie. Hoe te benutten?

Eigen warmtevoorziening verduurzamen

restwarmte industrie BMD AdviesBij het voor bedrijven uitvoeren van EED Energie-audits en energiebesparingsonderzoeken zijn de mogelijkheden om vrijkomende restwarmte te benutten een vast aandachtspunt. Door middel van het benutten van restwarmte kan het thermisch energieverbruik (warmtegebruik) van een bedrijf gereduceerd worden. De industrie kan fors bijdragen aan de vermindering van CO₂ in de lucht door restwarmte te benutten (restwarmtebenutting). De eigen warmtevoorziening wordt verduurzaamd.
De restwarmte wordt benut door middel van het terugwinnen van warmte voor bijvoorbeeld het toepassen van ruimteverwarming of in andere productieprocessen. In dat geval is de temperatuur van de restwarmte hoog genoeg voor toepassing binnen het bedrijf. Mocht de temperatuur van de restwarmte echter te laag zijn om direct te gebruiken in het bedrijf, dan kan de temperatuur met een industriële warmtepomp verhoogd worden. Eventueel is het mogelijk om de lage temperatuur restwarmte elders te gebruiken (bij een buurbedrijf). Dit laatste kan ook levering aan een stadsverwarmingsnet (warmtenet) zijn.

Aanpak schillenmodel

Hoe weet u nu of er restwarmte beschikbaar is? En is de hoeveelheid voldoende om aandacht aan te besteden? Als u het vermogen van een apparaat kent en het bijbehorende aantal draaiuren, dan kunt u een eerste schatting maken van het besparingspotentieel op restwarmtegebied.
Kennis van de belangrijkste restwarmtestromen uit productie, gebouwkoeling en utilities en kennis over warmtetools helpt de warmtevraag in kaart te brengen en de mogelijkheden te traceren om het energiegebruik dat daarmee gepaard gaat terug te dringen en/of te verduurzamen. Een aanpak vanuit het schillenmodel voorkomt desinvesteringen.

Lees verder hoe u restwarmte kunt benutten in uw eigen bedrijf.

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden om restwarmte te benutten, neem dan gerust contact op met Henri Oligschläger, henri.oligschlager@bmdzuid.nl, M 06-52011180 / T (013) 8000 300.

3. Kabinet komt met extra klimaatmaatregelen voor bedrijven

klimaatmaatregelen BMD AdviesHet Kabinet komt binnen een paar weken met extra klimaatmaatregelen voor bedrijven. Deze maatregelen zijn nodig om te voldoen aan het klimaatvonnis in de Urgenda zaak. Bedrijven moeten sneller CO2 besparen. De nieuwe staatssecretaris Dilan Yesilgöz van de VVD komt binnenkort met een nieuw klimaatplan. In dit plan staan maatregelen om nog dit jaar minimaal 5 megaton minder CO2 uit te stoten.

Urgenda directrice Marjan Minnesma vindt het te lang duren en stapt opnieuw naar de rechter. Dit keer eist de directrice een dwangsom tussen de 100 miljoen en de 2 miljard euro. Wat dit bedrag precies gaat worden is afhankelijk van de rechter.

Hoe het nieuwe plan er precies uitziet is nog niet bekend. Zodra dit plan bekend is, houdt BMD Advies u op de hoogte.

Deze nieuwe maatregelen komen boven op de bestaande maatregelen. Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruiken zijn al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen 5 jaar zijn terugverdiend. Deze wet- en regelgeving is al van kracht sinds 1 juli 2019.

Verbruikt u als bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas en heeft u nog geen informatieplicht energiebesparing ingediend? Neem dan contact op met één van onze energieadviseurs of bel naar 013-8000 300 voor meer informatie.

4. Klant aan het woord: Buitencentrum over energie en transitie

Ronald Valenteijn over Het Buitencentrum

energie en transitie BMD zuidRonald Valenteijn: “Onze klanten zijn scholen uit de regio, maar ook ontvangen wij veel klanten uit het westen, jeugd, sportclubs en verenigingen. 70% van onze klanten komen jaarlijks terug”. Het Buitencentrum heeft twee locaties met beide meer dan 200 slaapplaatsen. De locaties bevinden zich in Overasselt(regio Nijmegen) en Oldebroek(regio Zwolle). Veel schoolkampen, families, bedrijfsuitjes, studenten- of sportverenigingen hebben al mogen genieten van de buitengewone gastvrijheid en locaties. De groepsaccommodaties hebben een groot buitenterrein waardoor er verschillende outdoor activiteiten mogelijk zijn.

Energiecontracten

“Onze energiecontracten liepen af en we zijn met BMD Advies in contact gekomen. Frank von Reeken  van BMD Advies heeft, op no cure no pay basis, onze energiecontracten en facturen doorgelicht en gekeken naar mogelijke besparingen. Hieruit zijn behoorlijk wat besparingen gekomen. Vervolgens hebben we onze energiecontracten via BMD Advies laten lopen. Dat scheelt ons een behoorlijk bedrag op jaarbasis.”

Rapport energietransitie ladder

Het Buitencentrum heeft BMD Advies ook ingeschakeld om verder te kijken naar mogelijkheden rond energiebesparing. Afgelopen jaar heeft Jaap van de Sande van BMD Advies de organisatie volledig doorgelicht op energietransitie middels de energietransitie ladder. “Het is erg fijn om te weten hoe we verder kunnen gaan met energietransitie. Het rapport gebruiken we de komende jaren als leidraad om onze organisatie verder te verduurzamen.

Ronald Valenteijn over BMD Advies

“BMD Advies is heel toegankelijk en transparant. Verder zijn er geen onverwachte kosten en wordt alles duidelijk gecommuniceerd. Daarnaast beschikt BMD Advies over gespecialiseerde kennis rond energie en de juiste ingangen bij de juiste connecties. Ik moet vaak bellen naar algemene telefoonnummers terwijl BMD Advies een directe ingang heeft bij de juiste personen”.

Lees het gehele interview met Ronald Valenteijn over energie en transitie binnen het Buitencentrum.

Voor meer informatie of vragen over energie en transitie, neem gerust contact op met een van onze BMD Advies energiespecialisten. Voor het doorlichten van contracten met Frank von Reeken, Frank.von.Reeken@bmdzuid.nl , 06 52227337. Voor het doorlichten middels de energietransitie ladder Jaap van de Sande, jaap.vandesande@bmdzuid.nl,  06 82715235.