Reactie Henk Krols nieuwsbericht NOS; dossiers chemische stoffen

“Een derde van Nederlandse dossiers over chemische stoffen niet op orde”

Henk Krols: “Hoe verontrustend is dat nu werkelijk?”Reactie nieuwsbericht dossiers chemische stoffen -BMD Zuid

“Bij ruim een derde van de dossiers over chemische stoffen die door Nederlandse fabrikanten worden geregistreerd, is iets niet in orde. Het gaat om zeker 121 van in totaal 350 onderzochte dossiers, schrijft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur in een brief aan de Tweede Kamer.”

Nieuwsbericht NOS 4 maart

Moeten wij ons nu werkelijk zorgen maken na dit nieuwsbericht van de NOS van 4 maart? Geen flauw idee, zou ik bijna zeggen. Het in deze brief en nieuwsbericht bedoelde rapport blinkt uit in vaagheden: wat er precies mis is met de dossiers en om welke stoffen het gaat lijkt niemand te weten. Cijfers ontbreken. De ene tekortkoming is ook zeker de andere niet: wanneer het gaat om onvolledige of onjuiste informatie over bepaalde kankerverwekkende dan wel giftige stoffen – wat natuurlijk zo maar het geval zou kunnen zijn bij chemische stoffen – dan is dat veel verontrustender dan wanneer het om kleine administratieve tekortkomingen gaat.

Een passage uit de brief van de staatssecretaris doet echter het laatste vermoeden: “De belangrijkste reden die de studie aangeeft ter verklaring dat dossiers niet op orde zouden zijn, is dat de registrant onvoldoende heeft verantwoord waarom bepaalde, in het dossier ontbrekende informatie voor zijn stof niet relevant zou zijn, of waarom is afgeweken van de standaardtekstvereiste. Ook kan het gaan om meer administratieve tekortkomingen als het verwijzen naar studies van anderen waar de registrant geen rechten voor heeft betaald.”

Vervolgens sluit Van Veldhoven af met het vertrouwen dat tekortkomingen snel weggewerkt worden: “Door Nederlandse bedrijven geregistreerde REACH-dossiers waarvan niet-conformiteit is geconstateerd zijn zodoende in beeld en de ILT neemt daarop actie. Dit heeft in voorkomende gevallen steeds tot een conform dossier geleid. In deze gevallen konden de dossiers met tekortkomingen in korte tijd alsnog in overeenstemming worden gebracht met de eisen van REACH.”

Onterechte negatieve toonzetting

Conclusie: het bericht heeft een, in mijn ogen, onterecht negatieve toonzetting en neigt naar bangmakerij. De tekortkomingen lijken vooral van administratieve aard te zijn. Bovendien doen de Nederlandse bedrijven het veel beter dan de Europese collega’s waar zelfs bij 69% van de onderzochte cases tekortkomingen aan het licht kwamen. We mogen daarom best een beetje trots zijn op onze Nederlandse chemische bedrijven. Ondanks het feit dat zij de laatste jaren meer en meer gebukt gaan onder de administratieve lastendruk en complexe wet- en regelgeving, doen ze het behoorlijk goed!

Henk Krols is partner en adviseur bij BMD Advies, de fullservice QHSE partner voor bedrijven.

Lees ook de reactie van Henk Krols over het nieuwsbericht van de NOS in Process Controll.