REACH: registratiedeadline 31 mei 2018

De registratiedeadline voor REACH komt nu wel heel dichtbij: op 31 mei 2018 moeten alle bestaande chemische stoffen met een volume vanaf 1 ton/jaar zijn geregistreerd. Registratie is niet alleen belangrijk voor producenten en importeurs van chemische stoffen, maar voor alle bedrijven die verderop in de keten zitten. Wanneer een stof niet wordt geregistreerd, is er geen legale handel meer mogelijk. Dat kan dus voor veel bedrijven cruciale gevolgen hebben.

Inzicht in veiligheid chemische stoffen
REACH is de Europese verordening voor de productie van en handel in chemische stoffen en staat voor registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen. REACH beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden en zorgt voor volledig inzicht over de veiligheid van chemische stoffen in Europa. Hierdoor zijn producten veiliger geworden voor consumenten, werknemers en het milieu. Bepaalde schadelijke stoffen zijn verboden en de gevaarlijkste (‘zeer zorgwekkende’) stoffen zijn vervangen door veiligere alternatieven. Ook zijn er door REACH minder dierproeven nodig.

Niet geregistreerd – geen handel
Vanaf 1 juni 2018 moeten alle stoffen zijn geregistreerd met een volume van 1 ton/jaar. Wanneer importeurs en producenten de door hen gepreregistreerde stoffen definitief willen registreren, moeten zij de betreffende gegevens uiterlijk op 31 mei 2018 bij het Europees Chemicaliën Agentschap ECHA aanleveren. De keuze om stoffen wel of niet te registreren, kan consequenties hebben op de beschikbaarheid van stoffen voor gebruikers verderop in de keten. Wanneer een stof niet geregistreerd is, mag deze vanaf 1 juni 2018 niet meer verhandeld worden.

Gelukkig zijn al veel stoffen wel geregistreerd. De stand begin april: 18.777 registraties voor in totaal 7.659 stoffen. Het MKB is goed voor 16% van deze registraties, terwijl Nederland met 1.642 registraties de top vijf haalde.

Vereenvoudiging REACH
De wet- en regelgeving rondom het registreren van deze chemische stoffen is complex en vereist specialistische kennis. Daarom stelde de Europese Commissie onlangs een aantal maatregelen voor om de kwaliteit van de door de ondernemingen ingediende registratiedossiers te verbeteren, de algemene vergunningsprocedure te vereenvoudigen en te zorgen voor een speelveld dat gelijk is voor Europese ondernemingen en ondernemingen uit derde landen. Verder wil de Commissie ondersteuning bieden aan bedrijven voor naleving en de handhaving door de nationale autoriteiten versterken.

Meer informatie
Hebt u vragen over het registreren van stoffen of loopt u ergens tegen aan? Uw BMD-adviseur brengt u graag in contact met specialisten die u verder kunnen helpen.

Bron: https://www.echa.europa.eu/nl/regulations/reach/registration/registration-statistics

https://emis.vito.be/nl/artikel/tien-jaar-reach-chemische-stoffen-veiliger-maken-voor-consumenten-werknemers-en-het-milieu