Publicatie vier nieuwe AMvB’s Omgevingswet


De invoering van de Omgevingswet is weer een stapje verder: op 31 augustus 2018 zijn vier nieuwe algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) van de Omgevingswet gepubliceerd in het Staatsblad. Het gaat het om het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Deze vier AMvB’s geven meer duidelijkheid over wat het Rijk regelt en wat gemeenten, waterschappen en provincies zelf moeten en kunnen regelen. Zo kan een gemeente haar regelgeving beter afstemmen op de lokale omstandigheden en belangen tegen elkaar afwegen. De gemeente kan bijvoorbeeld onderwerpen als erfgoed en energie nu in samenhang bekijken en vervolgens besluiten of zij zonnepanelen op een monument wil toestaan. De regels uit de AMvB’s worden praktisch uitgewerkt in de Omgevingsregeling. Begin 2019 gaat deze in consultatie.

De Omgevingswet werd in 2016 aangenomen en gepubliceerd. Nu de vier AMvB’s in augustus 2018 gepubliceerd zijn, gaat men aan de slag voor een ministeriële regeling, de Invoeringswet en onderliggende regelgeving en de aanvullingswetten en onderliggende regelgeving. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking.

Meer informatie over de omgevingswet vindt u op de speciale site www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl. Uiteraard houden de BMD-adviseurs de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Hebt u vragen over de Omgevingswet en de eventuele gevolgen voor uw bedrijf, neem dan contact op met BMD-specialisten Bas van Velthoven of Marcel Capello. U kunt uiteraard ook contact opnemen met uw eigen BMD-adviseur.

Lees ook:

Omgevingswet: drie ingrijpende veranderingen