Prestatie-indicatoren, ook in arbobeleid

Prestatie-indicatoren, hoezo ik ben toch geen manager?

Prestatie-indicatoren BMD Zuid
Prestatie-indicatoren

Veel preventiemedewerkers schrikken van de term prestatie-indicatoren. Als preventiemedewerker of arbocoördinator moet u de taal van uw manager echter wel kennen. Begrippen als verbetermanagement, effectief management en resultaatgerichte bedrijfsvoering (RGB) zijn managementtermen die we de laatste jaren steeds vaker tegen komen. Deze begrippen worden gebruikt voor het algemeen bedrijfsbeleid en bedrijfsdoelstellingen. Het is belangrijk dat ook het arbeidsomstandighedenbeleid hierop aansluit.

Stappenplan voor opstellen Arbojaarplan

Hoe maakt u uw arbojaarplan? Het is belangrijk om dit volgens een stappenplan te doen. Als u wilt beginnen moet u eerst de visie en strategie duidelijk hebben om aan de hand daarvan (strategische) doelstellingen voor de komende jaren op te stellen. Het is wel belangrijk dat het management deze doelstellingen vaststelt.
Voor deze doelstellingen worden vervolgens succesfactoren benoemd, die accenten in het beleid aangegeven die nodig zijn om de doelstellingen te behalen. Uiteindelijk kan de voortgang bij het halen van de doelstellingen gemeten worden met een of meerdere prestatie-indicatoren. Dit stappenplan staat in onderstaand figuur schematisch weergegeven.

Visie en strategie > Strategische doelstellingen > Kritische succesfactoren > Prestatie-indicatoren

Hierbij worden de volgende definities gebruikt:

Strategische doelstellingen: doelstellingen op het hoogste niveau van de organisatie die aangegeven wat de organisatie als geheel op lange termijn wil bereiken. Bijvoorbeeld. Wij willen een veilig en gezond bedrijf worden met nul ongevallen.
Kritische succesfactoren: elementen of omstandigheden die bepalend zijn voor het behalen van de strategische doelstellingen. Bijvoorbeeld: binnen het bedrijf wordt systematisch gewerkt om de veiligheid en gezondheid van de medewerkers te verbeteren en het verzuim en het aantal ongevallen te minimaliseren. Leidinggevenden worden getraind in het melden van (bijna) ongevallen en het voeren van verzuimgesprekken.
Prestatie-indicatoren: afgesproken meetbare acties om de kritische succesfactoren te realiseren.

Bijvoorbeeld: het aantal ongevallen met verzuim voor 2019 is 0. Verzuim mag maximaal 3,6 % zijn. Het aantal bijna-ongevallen dat gemeld wordt in 2019 is meer dan 20.

Wanneer u deze stappen heeft doorlopen, dan kunt u een Arbojaarplan opstellen dat leidt naar het behalen van de strategische doelstellingen

Prestatie-indicatoren verantwoordelijkheid management

U weet dat managers sturen en beslissingen nemen op de resultaten van de prestatie-indicatoren. Het is dus belangrijk dat wanneer uw organisatie met dit soort systemen werkt, ook onderwerpen als arbeidsomstandigheden aan de orde komen. Hoewel er vaak wel aandacht wordt besteed aan arbozaken, is dit in de strategische doelstellingen niet meer terug te vinden. Wanneer onderwerpen als arbeidsomstandigheden wel worden meegenomen in het strategisch beleid van uw organisatie, maakt het deel uit van het totale bedrijfsproces en kan het niet meer als een losstaand onderdeel worden gezien. Doordat er prestatie-indicatoren op arbogebied zijn vastgesteld, behoort dit opeens ook tot de verantwoordelijkheid van de managers.

Arbo succesfactoren kunnen zijn:

  • veiligheid;
  • gezondheid;
  • gemotiveerde en tevreden werknemers.

Arbo prestatie-indicatoren voor 2019 kunnen dan zijn:

  • aantal ongevallen met verzuim is maximaal 0
  • de actiepunten van de RI&E van 2016 zijn opgevolgd;
  • er wordt in 2019 een nieuwe RI&E uitgevoerd;
  • maximaal 3% ziekteverzuim;
  • uitstroom medewerkers is maximaal 4%;
  • er wordt een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd, waarbij tevredenheid wordt beoordeeld met een minimaal een 8. Terugkoppeling aan medewerkers.

Sommige bedrijven gaan zover dat ze prestatie-indicatoren vastleggen in het contract met hun Arbodienst en/of met hun medewerkers. Met alle medewerkers worden meetbare resultaatgerichte afspraken gemaakt (kritische prestatie-indicatoren). Deze afspraken worden tijdens hun persoonlijke ontwikkeling- en evaluatiegesprekken geëvalueerd.

Op 10 april 2019 start een training Arbocoördinator/Preventiemedewerker. Hierin is ook aandacht voor opstellen van een arbobeleid. Kijk voor meer informatie op: https://www.bmdzuid.nl/training/arbocoordinator-2/

Ook prestatie-indicatoren invoeren of hebt u vragen? Stel ze gerust.

Pieter Diehl, 
adviseur