MJA3 en MEE stopt; Hoe nu verder?(2) Praktische uitvoeringen energietransitie

Verschillende praktische uitvoeringenpraktische uitvoeringen energietransitie

Dit artikel is een vervolg op het eerder geschreven artikel MJA3 en MEE stopt. Daarin zijn de wetten en regels beschreven waar bedrijven zich aan moeten houden omdat het MJA3 en MEE convenant stopt per 31 december 2020. In dit artikel gaan we niet zozeer in op de wetten en regels, maar op de verschillende praktische uitvoeringen die kunnen helpen bij energiebesparing richting energietransitie. 

EED Energie Audit / Besparingsonderzoek

Wanneer MJA 3 stopt per 31 december 2020 vallen bedrijven terug in de EED Energie auditplicht. Bedrijven zijn audit plichtig wanneer de bedrijven aan 1 van de volgende 2 criteria voldoen:

  1. Het bedrijf heeft 250 personen (250 fte) of meer in dienst
  2. Het bedrijf heeft een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én daarnaast een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.

Als een bedrijf niet audit plichtig is, is ook een besparingsonderzoek mogelijk. Beide onderzoeken hebben het doel om het verbruik in kaart te brengen. Hierdoor ziet uw bedrijf snel waar de grote besparingen zitten.

Energiemanagementsystemen

Een mooi hulpmiddel om energie te besparen en te waarborgen zijn energiemanagementsystemen. Met deze energiemanagementsystemen worden bedrijven voor bepaalde wetten en regels vrijgesteld, omdat ze alles keurig in het managementsysteem waarborgen.
De meest toegepaste energiemanagementsystemen zijn:

  • ISO50001
  • CO2 prestatieladder

 Implementatietraject (duurzame) energie toepassingen

Als middels een EED energie audit of via een energiemanagementsysteem de verbruiken en de besparingen, die worden verricht, in kaart zijn gebracht, is het belangrijk dat deze nog geïmplementeerd worden om zo tot energietransitie te komen. Denk bij deze trajecten aan bijvoorbeeld het implementeren van zonnestroom, warmtepompen, led verlichting en bijvoorbeeld airco’s. Hoe meer toepassingen zijn geïmplementeerd hoe verder bedrijven zijn in de energietransitie.

Duurzame energie inkoop

Niet alle bedrijven opereren met bovenstaande toepassingen energieneutraal. Veel bedrijven blijven toch nog afhankelijk van energieleveranciers. Probeer dan zoveel mogelijk de stroom duurzaam in te kopen. 

Raadpleeg BMD voor bovenstaande toepassingen

BMD Advies adviseert en ontzorgt u in alle hierboven genoemde toepassingen. Raadpleeg gerust de volgende adviseurs:

EED/Energie audit: Henri Oligschläger (06-52011180) Marcel Capello (06-46186999)
Energiemanagementsystemen: Cathy Tesselaar (06-50909819)
Implementatietraject: Jaap van de Sande (06-82715235)
Duurzame energie inkoop: Guido Schrijver (06-11707474)

Maak een afspraak met de adviseur en kijk samen in een persoonlijk gesprek wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf. 

Online (0ntbijt)bijeenkomst 23 juni 2020 over Energietransitie:

De Groene Pluim organiseert in samenwerking met BMD Advies op 23 juni van 09:00-11:00 uur een kosteloze online (ontbijt)bijeenkomst over energietransitie. In de online bijeenkomst komen de bovenstaande toepassingen aan bod. Ook wordt er, vanuit de Groene Pluim, een praktijkvoorbeeld gepresenteerd. Dit bedrijf is inmiddels al behoorlijk ver in de energietransitie. Kortom een inspirerend verhaal als het gaat om praktische uitvoeringen energietransitie. Meer informatie en aanmelden online (ontbijt)bijeenkomst Energietransitie.

Interessante artikelen:

Voortzetten energiemanagementsystemen MJA3 bedrijven 13-03-2020

MJA3 en MEE stopt; hoe nu verder?(1) 21-02-2020