Platform KAM-coördinatoren Moerdijk

Platform KAM-coördinatoren Moerdijk

Wat is het Platform KAM-coördinatoren Moerdijk

Op het Haven- en Industrieterrein Moerdijk is reeds vele jaren het Platform KAM-coördinatoren Moerdijk actief. De belangrijkste doelstelling hiervan is het uitwisselen van kennis en ervaringen op het gebied van kwaliteit, arbo, milieu en veiligheid.
De bedrijvenkring Industrieterrein moerdijk (BIM) brengt op deze manier de KAM-coördinatoren van bedrijven, gevestigd op Haven- en Industrieterrein Moerdijk, bij elkaar teneinde kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Daarnaast heeft het platform een netwerkfunctie voor de deelnemende bedrijven.

Bijeenkomsten platform KAM-coördinatoren Moerdijk 

Jaarlijks worden vier tot zes platformbijeenkomsten georganiseerd waar actuele onderwerpen worden behandeld op de volgende thema’s:

 • Kwaliteit;
 • Arbo;
 • Milieu;
 • Veiligheid.

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door BMD Advies. Deze treedt eveneens op als voorzitter van de bijeenkomsten.

Onderwerpen voor de bijeenkomsten

Hieronder zijn een aantal onderwerpen aangegeven die aan de orde kunnen komen:

 • nieuwe wet- regelgeving arbo- en milieu;
 • kwaliteitsmanagement;
 • bestemmingsplannen;
 • brandbestrijding;
 • calamiteitenmanagement en -communicatie;
 • actualiteiten BHV;
 • ervaringen omgevingswet;
 • zelfredzaamheid;
 • BRZO;
 • Duurzame Verbindingen Moerdijk;
 • bedrijfspresentaties
 • et cetera.

De agenda wordt bepaald aan de hand van de behoeften van de deelnemende bedrijven.

Aanmelden

Aanmelding via de link rechtsboven aan de pagina. Na aanmelding via onderstaande antwoordstrook, ontvangt u –digitaal – een bevestiging alsmede een contactformulier waarin uw behoeften kenbaar gemaakt kunnen worden voor de invulling van de kennisplatforms.
U ontvangt ruim voor iedere bijeenkomst, een uitnodiging. Na iedere bijeenkomst ontvangt u – per mail – een kort verslag alsmede de presentaties.

Medewerkers die binnen het bedrijf belast zijn met Kwaliteit-, Arbo- en Milieutaken en verantwoordelijkheden zoals, Directie, KAM managers, milieu- en  arbocoördinatoren.

De deelnamekosten voor vier tot zes bijeenkomsten bedragen 300,– per jaar (exclusief BTW). Voor dit bedrag kunnen één of meerdere personen per deelnemend bedrijf de platformbijeenkomsten bijwonen. Deze zullen jaarlijks (tot wederopzegging) in rekening worden gebracht.