Pilot met onderlinge energieverkoop


Bedrijven en burgers die willen verduurzamen, lopen niet zelden tegen belemmerende wetgeving aan. Wanneer zij zelf energie opwekken door middel van het bedrijfsproces, een grote hoeveelheid zonnepanelen of de inzet van windmolens, kunnen ze een overschot aan opgewekte energie niet zomaar doorsluizen naar de buren omdat zij dan, in strijd met de wet, een energiebedrijf worden. Menig ondernemer raakte hierdoor al gefrustreerd. Gelukkig is er nu een kentering gaande. In Gorinchem is een pilot gestart waarbij buren onderling energie kunnen verhandelen.

Alternatief huidige salderingsregeling
De Gorinchemse wijk Hoog Dalem werd in 2014 aangelegd als volledig elektrische wijk. Veertien huishoudens uit deze nieuwbouwwijk startten eind deze zomer met het aan elkaar verkopen van de eigen opgewekte energie. Met deze proef, ondersteund door regionaal netbeheerder Stedin, wordt onderzocht of lokaal verhandelde energie een alternatief is voor de huidige salderingsregeling.
Deze salderingsregeling maakt het nu nog mogelijk om de elektriciteit die een bedrijf of huishouden zelf heeft verbruikt aan het eind van het jaar weg te strepen tegen de elektriciteit die met bijvoorbeeld zonnepanelen is opgewekt. De regeling dreigt aan zijn eigen succes ten onder te gaan. Omdat de kosten te hoog zijn geworden voor de overheid, wil minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in 2020 de salderingsregeling vervangen door een terugleversubsidie. Dat stuit nog op veel verzet, de reden dat er gezocht wordt naar alternatieven. Mogelijk is het verkopen van energie binnen ‘een netwerk van buren’ zo’n gunstig alternatief.

Verkoop energie automatisch geregeld
De huishoudens (community) die aan de proef meedoen, maken gebruik van slimme meters. Deze zijn gekoppeld aan een systeem, waarin de elektriciteitsprijs per community wordt bepaald. Deze prijs is dynamisch; laag bij veel zon en hoog bij weinig. Bij reguliere energieleveranciers schommelt de elektriciteitsprijs tussen de 8 en 22 cent, volgens Stedin loont het voor de buren om de elektriciteit onderling te verkopen als de prijs gemiddeld uitkomt op 15 cent. Bij de pilot wordt ook de opslagcapaciteit van de accu’s verhoogd. Alle opgewekte energie gaat op één hoop en wordt verdeeld en verkocht onder de deelnemende buren. Dat wordt automatisch geregeld door een hiervoor ontwikkeld systeem dat kijkt wie elektriciteit nodig heeft, je kunt dus niet kiezen aan wie je je elektriciteit verkoopt.

De Gorinchemse case is een van de recente initiatieven als het gaat duurzame energie. Mogelijk biedt deze ontwikkeling ook kansen voor een andere plannen, zoals die van het Brabantse dorp Terheijden. Het daar opgerichte Traais Energie Collectief wil het dorp binnen acht jaar energieneutraal maken. De deelnemers aan dit grootschalige project gaan zelf energie opwekken via zonnepanelen, windmolen en warmte-koude-pompen. Er liggen al concrete plannen om vlak bij het dorp een zonnepark met 40.000 zonnepanelen aan te leggen. Ook warmte-koudepompen zijn een goede optie, waarbij de rivier de Mark als bron kan fungeren. Tot slot is een van de windmolens die de provincie langs de A16 gaat plaatsen al bestemd voor het Traais Energie Collectief.

Positieve gevolgen energietransitie
Als de pilot in Gorinchem slaagt en het zelf verhandelen van energie mogelijk wordt, zal dit zeker positieve gevolgen hebben voor de energietransitie. In de praktijk zien we dat bedrijven kansen voor het opwekken van duurzame energie laten liggen, omdat ze weinig kunnen beginnen met de overtollige elektriciteit. Wanneer het mogelijk wordt energie te verkopen aan de buren, zal dat de nodige bedrijven over de streep trekken om te investeren in het opwekken van duurzame energie.

Bron: Energeia, Omroep Brabant