PGS 15: voldoet uw bedrijf nog aan alle aspecten?

Vijf tips voor een snelle controle

PGS 15 – Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen is de belangrijkste en meest toegepaste richtlijn uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. In PGS 15 staan eisen voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. De richtlijn is echter zo ‘vanzelfsprekend’, dat er soms in de praktijk wat te losjes met de eisen wordt omgegaan. In dit artikel vijf punten om nog eens even extra aandacht aan te besteden.

1. Journaal
Wanneer in een inrichting meer dan 2 500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen worden opgeslagen, moet er volgens PGS 15 per opslagvoorziening een representatief journaal aanwezig zijn, dat in geval van calamiteiten de hulpverlenende diensten een beeld geeft van de te verwachten gevaren als gevolg van de opgeslagen stoffen. Dit journaal moet direct toegankelijk zijn. In de praktijk is dit journaal vaak niet compleet, niet actueel of is in het slechtste geval helemaal niet aanwezig.

2. Stoffenscheiding
Stoffen die een ongewenste reactie op elkaar kunnen hebben, oftewel onverenigbare combinaties, moeten volgens PGS 15 gescheiden worden opgeslagen. Het beschermingsniveau van de opslagvoorziening maakt hierbij niet uit. In de praktijk komen we echter met regelmaat tegen dat onverenigbare combinaties van stoffen toch naast elkaar zijn geplaatst of boven dezelfde lekbak staan. Ook dat laatste is volgens PGS 15 niet toegestaan.

3. Werkvoorraden
Bedrijven gaan soms al te soepel om met de term werkvoorraad. Binnen PGS 15 zijn hiervoor kaders gesteld, die vaak overschreden worden. Is de hoeveelheid te groot om nog als werkvoorraad gezien te kunnen worden, dan moet deze gewoon naar de PGS-opslagvoorziening.

4. Vrijstelling
Een andere binnen PGS 15 veel gebruikte term is vrijstelling. Voor een aantal stoffen is er een ondergrens vastgesteld. Zo valt een vaatje met 25 liter Aceton nog onder de vrijstellingsregeling, hiervoor is niet direct een PGS-opslag nodig. Is het vaatje groter en wordt de ondergrens overschreden, dan moet de stof toch echt worden opgeslagen in een PGS opslagvoorziening.

5. Vakbekwaamheid
PGS 15 stelt de eis dat een bedrijf een vakbekwaam persoon PGS 15 in dienst moet hebben wanneer er meer dan 2.500 kg verpakte gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Ook moeten bestuurders van heftrucks en andere transportmiddelen opgeleid zijn wanneer zij gevaarlijke stoffen transporteren. Een medewerker is volgens PGS 15 vakbekwaam wanneer hij/zij voldoende kennis heeft op het gebied van de omgang met gevaarlijke stoffen en het bestrijden van calamiteiten met gevaarlijke stoffen. De vakbekwaamheid moet aantoonbaar zijn, met bijvoorbeeld certificaten van relevante opleidingen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Het is van belang om regelmatig te (laten) toetsen of uw bedrijf nog aan alle aspecten uit PGS 15 voldoet, zodat u bij een controle niet voor verrassingen komt te staan. Uw adviseur ondersteunt u daar graag bij. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met specialist Stephan van Helden.

Training gevaarlijke stoffen

BMD Advies Zuid-Nederland verzorgt op 17 september 2020 een training over het veilig opslaan en veilig omgaan met gevaarlijke stoffen. Deze training bestaat uit 2 modules: ‘veilig werken met gevaarlijke stoffen’ en ‘vakbekwaamheid PGS 15’. De training is bedoeld voor verantwoordelijken voor de opslag van en het werken met gevaarlijke stoffen, zoals de KAM-coördinator, magazijn chef, hoofd technische dienst of productieleider. In beide modules komt de praktijk ruim aan bod en zijn desgewenst afzonderlijk te volgen. Aan de hand van een aantal cases kunnen de deelnemers de theorie toepassen. Aan beide trainingen is geen examen verbonden, u ontvangt wel een certificaat van deelname zodat de vakbekwaamheid aantoonbaar is. Meer informatie