Persoonlijke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Alleen als andere maatregelen niet afdoende zijn

Per 21 april 2018 vervalt richtlijn 89/686/EEG en moeten PBM voldoen aan de Verordening (EU) 2016/425 persoonlijke beschermingsmiddelen. Bovendien moeten PBM voorzien zijn van een CE-markering. Hiermee toont de fabrikant aan dat het PBM voldoet aan de gestelde minimumeisen.

Het is geen typefoutje in de titel: persoonlijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Sommige beschermingsmiddelen moeten echt persoonlijk op de maat van de gebruiker worden afgestemd. Denk aan veiligheidsschoenen, maar ook aan gehoorbescherming, veiligheidshelmen, of ademhalingsbescherming. Onvoldoende passend is niet alleen oncomfortabel, maar vaak ook onveilig.

De Arbowet schrijft een arbeidshygiënische strategie voor. Dit is een hiërarchisch stelsel van beheersmaatregelen voor risico’s. De cyclus start bij het treffen van bronmaatregelen om de oorzaak van het probleem weg te nemen. Het gebruik van PBM is de laatste stap in deze cyclus om de medewerker te beschermen. Pas als alle andere maatregelen die blootstelling moeten voorkomen niet afdoende zijn, mag een werkgever PBM voorschrijven. Uiteraard moet de werkgever er in die gevallen voor zorgen dat de PBM doelmatig, passend en van hoge kwaliteit zijn.

Veiligheidsschoenen niet zomaar aanpassen

Een van de meest gebruikte PBM is de veiligheidsschoen. Hoewel de keuze uit veiligheidsschoenen enorm is, passend voor elke situatie, blijkt in de praktijk dat 15 procent van alle dragers van veiligheidsschoenen behoefte heeft aan een individuele aanpassing aan de veiligheidsschoenen. Wat velen niet weten, is dat er niets veranderd mag worden aan een PBM nadat deze een certificering heeft ontvangen. Dat gaat ver: een veter uit een veiligheidsschoen mag niet worden vervangen door een veter van een ander merk omdat dan de veiligheid niet meer te controleren is.

Daartegenover staat dat het absoluut niet wenselijk is dat een drager van veiligheidsschoenen daar last van heeft. Zeker als die drager moe wordt en daardoor zijn concentratie verliest, kan dat leiden tot risicovolle situaties. Er zijn daarom enkele firma’s die veiligheidsschoenen wel kunnen en mogen aanpassen volgens de geldende normen.

Gehoorbescherming

Net zoals bij de pasvorm van schoenen is de pasvorm van gehoorbescherming voor iedere persoon anders. Of een oordop voldoende bescherming biedt, hangt onder andere af van de grootte van het oor en de werkomstandigheden. Ook mogelijke medische afwijkingen kunnen van invloed zijn op de mate van bescherming. Een veel gemaakte fout bij het de keuze van gehoorbescherming is de one size fits all-aanpak. De gehoorbescherming zit hierdoor vaak oncomfortabel. Bovendien kan een onjuiste pasvorm ertoe leiden dat de gehoorbescherming niet voldoende werkt en dus niet de noodzakelijke bescherming biedt. Daarnaast draagt comfort er aan bij dat iemand de gehoorbescherming ook daadwerkelijk gebruikt. Datzelfde geldt uiteraard ook voor andere PBM, zoals adem- en oogbescherming.

Veiligheidshelm: passend op het hoofd – geschikt voor de werksituatie

Een veiligheidshelm is verplicht op plaatsen waar aanwezigen, dus niet alleen werknemers maar ook bezoekers, getroffen kunnen worden door wegvliegende of vallende voorwerpen. Denk aan bouwlocaties, productiebedrijven en plaatsen waar met hijskranen wordt gewerkt. Ook plaatsen waar een verhoogde kans bestaat op stoten of beknelling van het hoofd moet een veiligheidshelm gedragen worden. Een werklocatie met helmplicht is te herkennen aan een rond blauw bord met een witte afbeelding van een helm. De aanschaf van een veiligheidshelm is vaak maatwerk. Een goede veiligheidshelm past perfect op het hoofd van de drager en zit daardoor comfortabel. Een helm die onder alle omstandigheden goed zit, draagt veel bij aan een veilige werksituatie.

Een veiligheidshelm beschermt tegen de risico’s van het werk en de werkplek. Er zijn dus verschillende helmen voor verschillende toepassingen. Zo beschermt een standaard bouwhelm tegen dagelijkse risico’s als stoten of (kleine) vallende voorwerpen, is een helm met korte klep geschikt voor werkzaamheden waarbij mensen vaak naar boven kijken, terwijl een interventiehelm of motorhelm bedoeld is voor mensen die werkzaam zijn bij ongevallen, zoals brandweer en medische hulpdiensten. De brandweerhelm ten slotte, beschermt tegen penetratie, vlammen, elektriciteit en hittestraling.

Wel PBM, niet goed toegepast

Veel bedrijven voeren een zelfinspectie uit. Helaas wordt bij die gelegenheden meestal alleen gekeken óf de PBM volgens de regels verstrekt zijn. De vraag of ze wel geschikt zijn voor de betreffende situatie, of juist worden toegepast, blijft vaak onbeantwoord. Dat is ook het geval met een standaard uitgevoerde RI&E. Het juist gebruik van een PBM is een van de onderdelen waar een HVK’er van BMD Advies naar kijkt bij een veiligheidsrondgang. Zodra medewerkers door hebben dat zo’n veiligheidsrondgang bedoeld is om hun veiligheid te verbeteren, zijn ze bereid om te vertellen hoe ze werken en waar ze tegen aan lopen. Een bijkomend voordeel is dat de BMD-adviseur ook direct uitleg of instructie kan geven, wat vaak beter werkt dan de informatie op papier.

Meer informatie

Meer weten over het gebruik van PBM, de nieuwe wetgeving, de training RI&E in een dag, of trajecten om het veiligheidsbewustzijn binnen uw bedrijf te vergroten? Neem dan contact op met Pieter Diehl. Hij vertelt u er graag meer over.

Misschien vindt u andere berichten vanuit Arbo en veiligheid ook interessant!

Bron:
Artikel Nieuwe verordening persoonlijke beschermingsmiddelen, 
Arbo Online