Niet alleen mijn pensioen, maar ook de nieuwe Omgevingswet komt eraan


Blog door: Steven, partner / adviseur

blog parallel pensioen en nieuwe OmgevingswetParallel pensioen en de nieuwe Omgevingswet

De afgelopen weken heb ik mij verdiept in mijn pensioen. Helaas kom ik op een leeftijd dat de tijd tot mijn pensioen korter is dan mijn totale arbeidscarrière tot nu toe. Termen als dekkingsgraden, ANW-hiaat pensioen en waardeoverdracht, kwamen naar voren en ik begon met de minuut steeds glaziger te kijken. Ik besefte opeens dat wellicht bedrijven, directies en milieucoördinatoren ook een dergelijke glazige blik in de ogen krijgen bij het lezen van de termen Omgevingsvergunning, melding  Activiteitenbesluit, type C-inrichting, ZZS, PAS, PFAS en  milieueffectrapportage. Met het besef kwam het inzicht hoe belangrijk mijn rol van adviseur is om bedrijven op een heldere manier hier wegwijs in te maken.

Rapport ‘Zorgen voor morgen’1988

In het kader van mijn pensioen moest ik daarnaast ook denken aan het rapport ‘Zorgen voor morgen’  uit 1988. Hierin stond dat voor het beheersen van het klimaat en de duurzame bescherming van gezondheid en natuur, een drastische vermindering van de uitstoot van veel stoffen nodig was. Hoe actueel is deze rapportage als we dit bekijken in het licht van de huidige klimaatverandering en stikstofproblematiek en de noodzakelijke structurele aanpak .

De nieuwe Omgevingswet 1 januari 2021

Een aspect waarin ik u graag wegwijs wil maken, betreft de aankomende Omgevingswet. Dit is namelijk één van de manieren waarop de overheid de structurele aanpak op zich neemt. De Omgevingswet wordt op 1 januari 2021 van kracht en integreert een groot aantal wetten en probeert hiermee de diverse procedures, die momenteel bestaan, te stroomlijnen. Een stuk eenvoudiger zou men dus zeggen, maar voor bedrijven betekent het van kracht worden nogal wat.

De nieuwe omgevingswet verwacht nogal wat van bedrijven

De nieuwe  Omgevingswet betekent niet alleen nogal wat, maar verwacht ook nogal wat van bedrijven. Wij ervaren echter dat het  aanvragen van vergunningen bij uitbreidingsplannen bij veel bedrijven voor alsnog niet hoog op de  prioriteitenlijst staat.
Niet alleen een goede beschrijving van de activiteiten en het hierbij bepalen van de (milieuhygiënische) aspecten is noodzakelijk, maar ook een nieuw onderwerp als participatie is een essentieel onderdeel van de Nieuwe Omgevingswet. Bedrijven zullen de diverse belanghebbenden bij de planvorming moeten betrekken en dan denk ik niet alleen aan overheidsinstanties, maar ook aan bijvoorbeeld omwonenden. Het bepalen van een goede strategie is dan ook van belang.

Voorbereiden klanten 

Als adviseurs van BMD Advies bereiden wij onze klanten, op dit moment, dan ook voor op de nieuwe Omgevingswet.  Wij hebben een proceskaart in de vorm van een A0 poster ontwikkeld waarop helder de noodzakelijke processtappen zijn weergegeven om tijdig de juiste acties te ondernemen om tot een passende Omgevingsvergunning te komen.
Hiermee voorkomen we dat directies en milieucoördinatoren binnen bedrijven ten aanzien van de nieuwe Omgevingswet net zo glazig kijken als ik deed bij het regelen van mijn pensioen.

Benieuwd naar A0 poster?

Bent u benieuwd naar de inhoud van de A0 poster of wilt u in het bezit komen van de A0 poster? Neem dan contact op met BMD Advies 013 8000300 of met mij; Steven Kramer 06 50811253.
Voor vragen over de nieuwe Omgevingswet? Neem contact op met onze BMD-specialisten Bas van Velthoven 06 50833017 of  Marcel Capello 06 46186999.

Een aantal interessante artikelen  over de Omgevingswet zijn te vinden op de website van BMD Advies:

Anticiperen op de verandering en nieuwe Omgevingswet

Publicatie vier nieuwe  AMvB’s Omgevingswet

Omgevingswet: drie ingrijpende veranderingen