Incompany training Interne Audit; Risk Based

Project: Incompany training

Adviseurs: Ingrid Ort en  Saskia de vries

Klant: Bostik Benelux / Den Braven Benelux

Incompany training Interne Audit Bostik BMD Zuid

Probleemstelling

Hilde Beekers, QA Manager Benelux bij Bostik, gaf aan dat de organisatie gecertificeerd is conform de ISO 9001:2015, maar dat het uitvoeren van interne audits laag op het prioriteitenlijstje stond. Een aantal medewerkers is eerder opgeleid tot interne auditor en bevoegd om processen door te lichten, maar specifieke kennis van de ISO 9001:2015 versie ontbrak nog.  Bij Bostik werd nog op de traditionele wijze geaudit: “Procedures en werkinstructies werden letterlijk geaudit, en daar pakten we wel eens een inkooporder of pakbon bij”, aldus Beekers. “Door om de paar jaar naar dezelfde procedures te vragen ontstaat bedrijfsblindheid: we vroegen steeds naar dezelfde weg zonder structurele verbetering te creëren. Het uitvoeren van een audit op basis van aanwezige risico’s was nog onbekend terrein. Daarom vroegen we BMD Advies om de groep interne auditoren binnen Bostik te helpen bij het maken van de vertaalslag naar de HLS-normen en het auditen op basis van risico’s te introduceren.”

Oplossing

Na overleg met Bostik is een custom-made training samengesteld. In een aantal sessies werden de medewerkers van Bostik meegenomen door de verschillende paragrafen van de ISO normen 14001 en 9001 en leerden zij een aantal auditvaardigheden. Ook leerden zij hoe zij aan de hand van doelstellingen en KPI een audit kunnen uitvoeren op basis van de grootste bedrijfsrisico’s op het gebied van kwaliteit en milieu.

Bij risico’s gaat het om het effect van onzekerheden op het behalen van doelstellingen. Aan de hand van een aantal oefeningen liet de trainer van BMD Advies zien dat risico’s en problemen makkelijk met elkaar verward worden. Belangrijk bij  risicomanagement zijn de beheersmaatregelen. Welke maatregelen worden er genomen om de oorzaak van een (potentiële) gebeurtenis weg te nemen en, wanneer een gebeurtenis al plaats heeft gevonden, welke maatregelen worden er getroffen om de gevolgen voor alle stakeholders zo veel mogelijk te beperken. In de interne audit is het aan het auditteam om deze informatie te achterhalen en uiteindelijk in de rapportage te komen tot verbetervoorstellen.

Resultaat

BMD Advies rondde de opdracht bij Bostik inmiddels af. Omdat het lastig blijft om alle informatie te vertalen naar de praktijk, heeft Ingrid Ort in de laatste sessie van de training interne auditor samen met de leden van het auditteam een plan opgezet voor de interne audits voor 2018 en het proces van het kiezen van de hoofdvraag, het samenstellen van auditduo’s en het maken van een scope begeleid.

“Nu wordt het tijd voor de praktijk”, geeft Ingrid Ort tot slot aan, “en onthoud, let op de valkuilen, houd je doel in de gaten, maar vooral: maak auditen leuk!”

Quote:

We hebben de externe audit begin november 2018 gehad. Deze hebben we glansrijk doorstaan, we hadden slechts één kleine observatie. En oh ja, we kregen een compliment voor de interne audit: goed gedocumenteerd en een gecombineerd team had ook veel pluspunten.

(Hilde Beekers, QA Manager Benelux Project)

 TEAM

Ingrid Ort
Partner/Adviseur
verder lezen >

Saskia de Vries
Adviseur
verder lezen >


Training Vakbekwaamheid PGS 15 - BMD Zuid

Incompany training vakbekwaamheid PGS 15 en omgaan met gevaarlijke stoffen

Project: Incompany training

Adviseurs: Pieter Diehl en Stephan van Helden

Klant: Eco-Point

Probleemstelling

Eco-Point vindt het van groot belang dat de medewerkers veilig omgaan en werken met gevaarlijke stoffen. Om te zorgen dat er altijd een PGS 15-vakbekwaam persoon aanwezig is, wilde Eco-Point tien medewerkers, van productiepersoneel tot kantoormedewerkers, laten trainen.

Oplossing

BMD Advies bood een training aan waarmee zowel invulling is gegeven aan de eis voor vakbekwaamheid PGS 15 als aandacht is besteed aan de arbo-aspecten bij het omgaan met gevaarlijke stoffen.

Methode

BMD-adviseurs Pieter Diehl en Stephan van Helden trainden gedurende twee 2 dagdelen een tiental medewerkers van Eco-Point op gebied van opslag, vervoer en omgang met gevaarlijke stoffen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en opdrachten zijn medewerkers bewust gemaakt van de eisen die gesteld worden aan het werken met gevaarlijke stoffen. Alle deelnemers ontvingen na afloop van de training een certificaat van deelname.

Resultaat

Eco-Point beschikt nu over een team van tien PGS 15-vakbekwame personen die zich tevens bewust zijn van de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Quote:

“Bij de training is alles op gebied van veilig werken met gevaarlijke stoffen voorbij gekomen. Doordat we met een grote groep deelnamen, konden we de klokken weer gelijk zetten. De training bevestigde dat we al veel goed geregeld hebben, maar dat het op bepaalde vlakken nog net iets beter kan. Zo gaan we verder kijken naar de verantwoordelijkheden, hier mag nog meer structuur in komen. Ook hebben we BMD Advies gevraagd de RI&E opnieuw uit te voeren. Een 0-meting, om weer met frisse blik te kijken naar de mogelijke risico’s die ons werk met zich meebrengt.”

(Wim Serno/General Manager Eco-Point)

 TEAM

Pieter Diehl
Adviseur
verder lezen >

Stephan van Helden
Adviseur
verder lezen >


Training over milieuzaken voor projectleiders in de bouw

Project: Milieutraining

Adviseur: Sikko Oegema

Klant: Vogels Bouwmanagement in Tilburg

Probleemstelling

Voor de projectleiders van Vogels Bouwmanagement is het aanvragen van omgevingsvergunningen voor de bouw dagelijks werk. Klanten gaan er vaak van uit dat zij dan meteen ook ‘even de milieuvergunningen regelen’. Projectleiders in de bouw zijn geen milieuspecialisten, dus schakelde het bedrijf BMD in voor een kennis impuls.

Oplossing

Een ‘in company’ training voor 6 projectleiders om hen meer milieukennis bij te brengen

Methode

Tijdens twee trainingsmiddagen werden diverse milieuthema’s toegelicht, zoals bodem, water, afval, energie en opslag gevaarlijke stoffen. Ook de Omgevingsvergunning milieu, de melding Activiteitenbesluit en handhaving kwamen uitgebreid aan de orde. De training bleef dicht bij de dagelijkse praktijk: projectleiders legden casussen uit hun eigen werkveld voor aan de BMD trainer. Aan de hand hiervan werd de nieuw geleerde theorie direct helder en toepasbaar.

Resultaat

Na afloop van de training gaven de projectleiders van Vogels aan veel meer zicht te hebben op de ingewikkelde materie rondom milieukwesties. Het stelt hen in staat hun klanten nog beter te adviseren.

Quote:

“Dankzij deze training weten we nu waar de grens ligt tussen zaken die wij zelf kunnen doen om onze klant te helpen en ingewikkelde materie waar we onze vingers niet aan willen branden, maar experts voor moeten inschakelen.”

(Dennis Vogels, directeur/eigenaar Vogels Bouwmanagement)


Algemene voorwaarden trainingen BMD Advies Zuid-Nederland

Bloknotitie voor noteren van informatie - BMD Zuid

Inschrijven:

U kunt zich inschrijven voor een training door het inschrijfformulier in te vullen en door te sturen naar BMD Advies Zuid-Nederland. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren. Iedere training is gebonden aan een minimaal en maximaal aantal deelnemers, zoals vermeld op de site.

Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt BMD Advies Zuid-Nederland zich het recht voor de training/cursus te annuleren. Dit geschiedt uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training.

Deelname kosten:

Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief cursusdocumentatie, gebruik materialen, consumpties en eventuele maaltijden tijdens de cursus. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Facturering

Ongeveer 1 week voor aanvang van de training ontvangt u een factuur. Alle gefactureerde bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

Annulering:

Annulering is mogelijk, mits schriftelijk bevestigd. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de training berekenen wij € 50,-- administratiekosten. vanaf 4 weken tot 2 weken voor aanvang betaalt u 50% van de deelnamekosten. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang is het volledige bedrag verschuldigd. Bij verhindering is het mogelijk een vervanger deel te laten nemen.

meer informatie?

Heeft u vragen over de organisatie of inhoud van de trainingen, dan kunt u terecht bij Diane Dijkstra, bereikbaar onder telefoonnummer (013) 8000300 of 06-30438231.