Management & Systemen

Connexxion Taxi Services: Implementatie managementsysteem conform ISO 14001:2015

De samenwerking tussen Connexxion en de expertise vanuit BMD hebben geleid tot implementatie managementsysteem conform ISO 14001:2015


Transitie naar ISO 19001:2015 en ISO 14001:2015

Transitie naar ISO managementsysteem en integratie van moedermaatschappij in Zweden.

Transitie naar ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 en integratie met managementsysteem van moedermaatschappij in Zweden.


''''

Integraal managementsysteem Emerson Process Management Flow

Integratie nieuwe ISO 9001 en 14001 plus WCM standaard in 1


Integratie ISO 9001 en 14001 plus WCM standaard in 1 - BMD Zuid

Integratie ISO 9001 en 14001 plus WCM standaard in 1

Integratie nieuwe ISO 9001 en 14001 plus WCM standaard in 1


Invoeren van High Level Structure in ISO systemen - BMD Zuid

Invoeren van High Level Structure in ISO systemen als voorbereiding op integratie

Met de  her certificering naar ISO:2015 is een belangrijke stap gezet op weg naar de toekomstige integratie van de drie systemen voor kwaliteit, milieu en arbo.