Digitale Tools

Attenderen op ontwikkelingen - LocisSpotter - BMD Zuid

Het tijdig attenderen op ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening

Dankzij LocisSpotter hebben we diverse foutieve bestemmingen opgemerkt en voorkomen dat KPN in de problemen kwam bij ontwikkelingen rondom KPN-zendmasten en telefooncentrales.