Overgang naar Sufficio 2: wat moet u weten?

Overgang naar Sufficio 2
Vuur werk vor opening sufficio 2

Zoals eerder aangekondigd vindt u hieronder de informatie wat  u moet weten over de overgang naar Sufficio 2. Sufficio 2 is geïntroduceerd. Iets nieuws betekent veelal het einde van iets ‘ouds’. Dat klopt ook hier. Alle data is van Sufficio 1 naar Sufficio 2 gemigreerd. Nadat de nieuwe software succesvol gelanceerd is, zal Sufficio 1 uiteindelijk vervallen.

Het belangrijkste hierbij voor u:

  • Alle data uit Sufficio 1 blijft bewaard.
  • Sufficio 1 is minimaal tot en met december 2019 als read-only beschikbaar.

Gebruik van Sufficio 2

 

Sufficio 2 heeft een ander jasje als zijn voorganger. Een nieuw overzichtelijk dashboard en het ronddraaiende symbool dat zo vaak het geduld van de gebruiker op de proef stelt, keert niet meer terug. Onze adviseurs hebben de eerste compliance audits met behulp van Sufficio 2 al uitgevoerd en zijn druk bezig het programma te optimaliseren. Door ervaring op te doen met het nieuwe programma vertrouwen we erop straks iedereen zonder problemen de overgang naar Sufficio 2 te laten maken. In het najaar organiseren we een gebruikersmiddag waarbij de de Tips en Tricks met u delen.

Europa

Sufficio 2 is zo gebouwd dat de knoppen met simpele handelingen vertaald kunnen worden naar de andere Europese talen. De komende jaren zal Sufficio ook in andere Europese landen beschikbaar komen. Is dit interessant voor u? Informeer dan bij uw contactpersonen van BMD Advies.
Wist u dat er ook een Vlaamse editie van Sufficio beschikbaar is?  www.sufficio.be

En de prijs dan?

Vaak gaat het lanceren van een nieuw softwareproduct gepaard met prijsverhogingen. De overgang naar Sufficio 2 wordt kosteloos verzorgd. Daarnaast worden er ook geen prijsverhogingen doorgevoerd. Ook voor 2020 wordt de prijs voor bestaande gebruikers enkel verhoogd worden met de gebruikelijke inflatiecorrectie.

Meer informatie

Houd de website, de nieuwsflits en de Social media in de gaten voor meer informatie over het gebruik en de werking van Sufficio 2 in de vorm van tutorials-klantenbijeenkomst-artikelen-en soortgelijke informatieoverdracht. Heeft u nu al vragen over Sufficio, dan kunt u contact opnemen met Karin Welberg 06 52328715.