Opnieuw uitstel Omgevingswet tot 1 juli 2022: Tijdelijke maatregelen en gevolgen

Half jaar uitstel Omgevingswet

uitstel Omgevingswet BMD AdviesMinister Ollongren van BZK heeft in een brief aan de Eerste en Tweede kamer laten weten dat de beoogde inwerkingsdatum van de Omgevingswet met een half jaar verplaatst wordt naar 1 juli 2022. Door deze verplaatsing krijgen het Rijk, gemeente, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de Omgevingswet op een zorgvuldige en verantwoordelijke wijze te implementeren. De samenhangende aanpak en instrumentarium van de Omgevingswet geniet nog steeds de volledige steun van het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen. Alle partijen zijn van mening dat de Omgevingswet een goede start moet hebben. De continuïteit van de primaire processen – de planvorming en de vergunningverlening- en van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers moet gegarandeerd zijn om de Omgevingswet verantwoord in werking te kunnen laten treden. Op deze wijze ondervinden belangrijke gebiedsontwikkelingen geen hinder.

Verantwoordelijk in werking treden

Het werkend krijgen van het stelsel van de Omgevingswet is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit betekent dat er een stabiele landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) moet zijn. Het lokaal werkend krijgen van het DSO is voor bevoegd gezagen en softwareleveranciers een ingewikkelde operatie. Het is daarom van belang dat bevoegd gezagen voldoende tijd hebben om het DSO te implementeren en ermee te oefenen. De bestuurlijke partners willen hiervoor minimaal 6 maanden oefentijd voor de bevoegd gezagen uittrekken.

Tijdelijke alternatieve maatregelen

Richting de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn er tijdelijke alternatieve maatregelen beschikbaar gemaakt voor bepaalde, van elkaar afhankelijke activiteiten. Het is de bedoeling dat deze maatregelen zorgen dat de wet ook goed van start gaat als sommige landelijke of lokale voorzieningen niet volledig werken. Als uitkomst wordt er gekeken naar het overgangsrecht, ICT-oplossingen (bijvoorbeeld het tijdelijk publiceren van omgevingsplannen via de huidige digitale standaarden) en serviceteams die overheden werk uit handen nemen. Er is door het Rijk en de bestuurlijke partners afgesproken dat overheden uiterlijk een half jaar vóór de inwerkingtreding van de wet kunnen oefenen met de tijdelijke alternatieve maatregelen.

Welke gevolgen heeft het half jaar uitstel van de Omgevingswet in de dagelijkse praktijk voor bedrijven?

• Initiatiefnemers hebben een half jaar langer de tijd om projecten te starten, plannen te maken en vergunning aan te vragen onder het oude omgevingsrecht.
• Voor de nieuwe wetten en regels onder de Omgevingswet heeft het uitstel geen gevolgen. De nieuwe regels zijn voor iedereen kenbaar.
• Door het uitstellen van de Omgevingswet wordt er aan de overheden en de organisaties meer tijd geboden om zich beter voor te bereiden op de implementatie van de Omgevingswet en om te oefenen met het DSO.
• Het uitstel van de Omgevingswet heeft geen gevolgen voor het overgangsrecht. De tijdstippen tot wanneer het overgangsrecht geldt, worden bij Koninklijk Besluit bepaald.

Vragen met betrekking tot uw omgevingsvergunning?

BMD Advies helpt u graag bij de planvorming rond de voorbereiding van de vergunningen. Heeft u vragen over uw huidige situatie met betrekking tot vergunningen zonder dat er direct sprake is van planvorming en of nieuwbouw binnen het bedrijf of wat de tijdelijke alternatieve maatregelen en het overgangsrecht voor u betekent? Neem gerust contact op met omgevingsspecialist Bas van Velthoven 06 50833017. Bas of een van onze andere collega’s helpen u graag.

Interessante berichten rond de Omgevingswet

– Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

– Ingangsdatum Omgevingswet vertraagd wat nu?