Het aanvragen van vergunningen bij nieuwbouw chemisch bedrijf 

Project: Aanvraag omgevingsvergunning milieu

Adviseurs: Marcel Capello / Jan Willem de Hoop

Klant: Chemiebedrijf Trinseo in Terneuzen

Probleemstelling

Chemiebedrijf Trinseo wil een nieuw kantoor en onderzoekscentrum bouwen in Terneuzen, op het nieuw ontwikkelde bedrijventerrein Maintenance Valuepark. Zij schakelden BMD in om hen te adviseren over en te begeleiden bij het aanvragen van de benodigde vergunningen.

Oplossing

Op basis van de informatie die de BMD adviseur inwint, worden de aanvragen voor benodigde vergunningen uitgezet en daarbij de procedure termijnen inzichtelijk gemaakt. De planning van de nieuwbouw kan hierop worden aangepast, waardoor onvoorziene vertraging zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Methode

Op de al bestaande locatie van Trinseo in Terneuzen is een inventarisatie gemaakt van de huidige en toekomstige activiteiten. Alles werd nauwgezet in kaart gebracht: welke activiteiten komen er in het nieuwe pand, worden er (gevaarlijke) stoffen opgeslagen en zo ja, in welke hoeveelheid?

Om de huidige situatie van de bodem vast te stellen was een nul-situatie bodemonderzoek noodzakelijk. Dit voorkomt onaangename verrassingen in de toekomst. BMD benutte haar regionale netwerk om de juiste locaties te laten onderzoeken op de juiste aspecten. Ook stuurden de BMD adviseurs de onderzoeksbureaus aan en beoordeelden de aangeleverde rapportages op volledigheid.

Resultaat

Uit de inventarisatie bleek dat Trinseo kon volstaan met een melding en een proceduretermijn van 4 weken. BMD begeleidde en ontzorgde Trinseo in de contacten met het bevoegd gezag. De aanvraag werd zonder vertraging akkoord bevonden en Trinseo kon als eerste bedrijf op het Maintenance Valuepark met de nieuwbouw beginnen.

Quote:

“Klanten weten uiteraard heel goed welke activiteiten ze verrichten, maar hebben lang niet altijd voldoende kennis van de daaraan verbonden wettelijke verplichtingen. BMD kan hen daarin heel goed adviseren en ondersteunen.”

(Marcel Capello, adviseur BMD)

 TEAM

Marcel Capello
Adviseur
verder lezen>
Jan Willem de Hoop
Adviseur
verder lezen >