Terugdringen van energiekosten bij bescheiden verbruik

Project: Terugdringen van energiekosten

Adviseurs: Frank von Reeken/ Marcel Capello

Klant: Habufa Meubelen

Probleemstelling

Habufa Meubelen is een groothandel in meubelen, met locaties in Hapert en Tholen. Zij kregen in 2016 van de omgevingsdienst het verzoek het energieverbruik op korte termijn terug te dringen. Zij vroegen zich af of dat überhaupt mogelijk was voor een niet-productiebedrijf met een vrij bescheiden energieverbruik.

Oplossing

BMD voerde een Energie Quickscan uit, waarbij wordt gekeken naar mogelijkheden om de energiekosten te optimaliseren.

Methode

Diverse zaken zijn onder de loep genomen: energiefacturen, gecontracteerde vermogens, meters, netwerkkosten, energiebelastingen. Ook is er goed gekeken naar de inkoopstrategie rondom energie. Doorgaans blijkt dat individuele MKB-ers slechts een beperkte onderhandelingspositie hebben bij het inkopen van energie.

Resultaat

Op meerdere vlakken konden kostenbesparingen worden gerealiseerd. Ook bleek uit de Quickscan dat bepaalde kosten ten onrechte in rekening waren gebracht. Deze bedragen werden, na intensieve bemoeienis van de BMD adviseurs, teruggestort. Kosten werden verder gereduceerd door de collectieve tarieven van het BMD-inkoopcollectief aan te bieden. Al met al leidde dit voor Habufa Meubelen tot een besparing van zo’n € 40.000 op de energiekosten.

“De energiespecialisten van BMD zijn zeer deskundig. Ze kennen de markt van binnen en buiten, ze hebben zelf bij energieleveranciers gewerkt. Dat is aan alles te merken en daar pluk je als MKB-er echt de vruchten van.”

 (Jan Bertrand, financieel manager bij Habufa Meubelen)

 TEAM

Frank von Reeken
Energiespecialist
verder lezen >
Marcel Capello
Adviseur
verder lezen>