Het tijdig attenderen op ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening

Project: Toepassing LocisSpotter voor NLDC (KPN)

Adviseur: Steven Kramer

Klant: Facilicom Solutions Rotterdam

Probleemstelling

BMD voert samen met Facilicom Solutions het beheer over de technische panden en de datacentra van NLDC (onderdeel van KPN). Wijzigingen in de omgeving kunnen van grote invloed zijn op een KPN zendmast of een telefooncentrale. Om deze tijdig te ondervangen ontwikkelde BMD een attenderingsservice op het gebied van ruimtelijke ordening.

Oplossing

LocisSpotter is een innovatieve service die bedrijven attenderen op ontwikkelingen in de omgeving op het gebied van ruimtelijke ordening.

Methode

Maandelijks worden nieuwe (ontwerp)bestemmingsplannen door LocisSpotter bekeken en beoordeeld. Deze beoordelingen worden gerapporteerd, waarna er een risico inschatting plaats vindt: is de ruimtelijke ontwikkeling van invloed op de locaties van KPN? Zo ja, dan wordt in overleg besloten of actie richting het bevoegd gezag noodzakelijk is. Zo kan een zienswijze worden ingediend op een ontwerpbestemmingsplan of kan worden voorkomen dat geluidgevoelige gebouwen te dicht bij centrales komen te liggen. De LocisSpotter adviseurs van BMD begeleiden het vervolgtraject en dienen de eventuele zienswijzen en bezwaren in.

Resultaat

Dankzij LocisSpotter hebben we diverse foutieve bestemmingen opgemerkt en voorkomen dat KPN in de problemen kwam bij ontwikkelingen rondom KPN-zendmasten en telefooncentrales. Ook hebben we al meerdere malen bezwaar kunnen maken op nieuwbouwprojecten die te dicht bij een KPN pand gepland waren.

quote:

“Gelukkig loopt het zelden uit op een gerechtelijke procedure. Het indienen van een zienswijze is meestal al voldoende om tot het gewenste resultaat te komen.”

 TEAM

Steven Kramer
Partner/adviseur
verder lezen >