Integratie ISO 9001 en 14001 plus WCM standaard in 1 management systeem

Project: Integratie ISO 9001 en 14001

Adviseurs: Bas SchevelierIngrid Ort

Klant: Saint Gobain Construction Products in Etten-Leur

Probleemstelling

Met het oog op de komende ISO hercertificering wil het bedrijf Saint Gobain Construction Products in Etten-Leur de intern voorgeschreven standaard World Class Manufacturing (WCM) Integratie ISO 9001:2015 en ISO 14001: 2015.

Oplossing

Het integreren van de 3 systemen  in één management systeem, waarin alle ISO vereisten en alle WCM normen helder en overzichtelijk zijn opgenomen.

Methode

BMD maakte een vergelijking tussen de WCM-normen en de ISO-normen. Naast de vele raakvlakken, waren er ook wezenlijke verschillen. Zo wordt binnen de High Level Structure, die de rode draad vormt in de ISO normen, anders naar externe stakeholders gekeken. Resultaten van een interne audit werden gebruikt om alle ISO-normen in een kruistabel te koppelen aan de pilaren van WCM. Er werd een inventarisatie gemaakt van de nog ontbrekende documenten, die alsnog werden opgesteld en toegevoegd.

Resultaat

Een volledige integratie van alle systemen, met WCM als basis. Saint Gobain Construction Products slaagde vervolgens met vlag en wimpel voor de ISO hercertificering. De commissie kon geen enkele bevinding noteren, wat maar zelden voorkomt. Bijkomend voordeel van de integratie is dat beide ISO systemen in één keer getoetst kunnen worden door een externe auditor.

Quote:

“Nu we alles geïntegreerd hebben in één management systeem kunnen we voortaan met één externe audit de twee ISO systemen gelijktijdig toetsen. Dit is minder belastend voor de organisatie, werkt veel efficiënter en bespaart ons kosten.”

(Ronald van Veluw, QHSE verantwoordelijke Saint Gobain Construction Products in Etten-Leur)

 TEAM

Bas Schevelier
Adviseur
verder lezen >
Ingrid Ort
Partner/adviseur
verder lezen >