Integraal managementsysteem Emerson Process Management Flow

Project: Transitie naar nieuwe normen met de HLS structuur

Adviseurs: Bas Schevelier

Klant: Emerson Process Management Flow

''''

Probleemstelling

Emerson Process Management Flow, hierna Emerson, is gecertificeerd volgens de NEN-en- ISO-norm 9001 voor kwaliteit, ISO 14001 voor milieu en OHSAS 18001 voor arbo (per 2019 zal Emerson de transitie maken richting ISO 45001:2018). Drie afzonderlijke systemen, die men in de toekomst wil samenvoegen tot één volledig geïntegreerd managementsysteem.

Oplossing

De High Level Structure (HLS) die in de vernieuwde ISO-normen terugkomt, maakt het integreren van de verschillende systemen een stuk gemakkelijker. Daar waar mogelijk is voor een integrale aanpak gekozen. Denk daarbij aan de context van de organisatie, beleid, communicatie en corrigerende maatregelen.

Methode

De BMD-adviseur voerde een GAP-analyse uit, om in kaart te brengen in hoeverre de managementsystemen voor ISO 14001 en ISO 9001 voldoen aan de vernieuwde norm. Waar zitten de ‘gaten’, wat ontbreekt er nog? Door interviews te houden met diverse afdelingen werd een goed beeld gevormd van de mogelijkheden tot integratie. Ook werden globaal procedures in beeld gebracht die géén verplicht onderdeel meer vormen van het managementsysteem.

Vervolgens werd een groep samengesteld uit alle lagen van de organisatie. Iedere deelnemer werd gemotiveerd na te denken in welke context zij het bedrijf zagen en welke stakeholders er vanuit hun functie belangrijk worden gevonden. Door deze vervolgens plenaire te bespreken komt het bedrijf tot een gedegen analyse van stakeholders. Hierbij werd reeds een doorkijk gemaakt richting de strategische risico’s en kansen voor Emerson. Deze risico’s en kansen werden ook op operationeel vlak in kaart gebracht per afdeling.

Resultaat

Door de grote betrokkenheid van de medewerkers  van de diverse afdelingen werd een groot draagvlak gecreëerd voor het continu verbeteren op het gebied van milieu en  kwaliteit. Door het managementsysteem in te zetten als integraal middel voor continue verbetering worden doelen op het gebied van milieu en kwaliteit nagestreefd door de gehele organisatie.

Met het her-certificeren naar ISO HLS is een belangrijke stap gezet op weg naar de toekomstige integratie van de drie systemen voor kwaliteit, milieu en arbo.

Quote:

“Om de transitie succesvol te maken, het draait uiteindelijk niet om strategie, structuur, cultuur of systemen maar om de mens, moet je om anderen te enthousiasmeren en motiveren zelf bevlogen zijn en dit top down.”

(Jan van der Schans, EH&S Manager Emerson Process Management Flow B. V. )

 TEAM

Bas Schevelier
Adviseur
verder lezen >

NIEUWS / BLOGS

 AGENDA