Het veiliger maken van de werkomgeving en bedrijfsongevallen voorkomen

Project: Vergroten van de risicoperceptie en Bedrijfsongevallen voorkomen

Adviseur: Pieter Diehl

Klant: Metaalbewerkingsbedrijf Heurkens & Van Veluw uit Oss

Probleemstelling

Ondanks het goed naleven van alle Arboregels en het stipt uitvoeren van periodieke Risico-Inventarisaties en Evaluaties, vond er een ernstig bedrijfsongeval plaats bij Heurkens & Van Veluw. De directie trekt hier lering uit en wil advies over een andere, betere aanpak om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.

Oplossing

Ons advies richt zich op het verhogen van de risicoperceptie bij de medewerkers en het vergroten van hun veiligheidsbewustzijn.

Methode

Er werden diverse personeelsbijeenkomsten georganiseerd waarin mensen, aan de hand van  praktijkvoorbeelden en filmpjes, zich bewust werden van hoe ze tegen veiligheid aankijken. Dit wordt veelal bepaald door eigen gedrag, eigen normen en waarden. Vervolgens werd aangegeven hoe je dit kunt veranderen (paradigmashift) en hoe je, als medewerkers, samen verantwoordelijk bent voor een goede veiligheid (eigenaarschap).

Daarnaast is er een Functie Arbo Analyse gemaakt. Een aantal medewerkers uit diverse functiegroepen inventariseerde alle werkzaamheden met de bijbehorende gevaren en risico’s. Op basis daarvan stelde BMD per functie een profiel op, met een koppeling naar de daaraan verbonden mate van risico’s. Vervolgens werd bepaald of en hoe er risico’s weggenomen konden worden.

Ook deed BMD, samen met het management, een veiligheidsrondgang door het bedrijf.

Ons advies richt zich op het verhogen van de risicoperceptie bij de medewerkers en het vergroten van hun veiligheidsbewustzijn.

Resultaat

Een top 4 van maatregelen die direct aangepakt konden worden (zoals technische snelheidsbegrenzing op heftrucks), waardoor het bedrijf 80% van de meest gevaarlijke situaties nu beter in de hand heeft. Daarnaast is het bewustzijn en de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers m.b.t. veiligheid enorm vergroot. Mensen durven elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. Het onderwerp zal ook levendig worden gehouden door regelmatig sessies over veiligheid te organiseren.

BMD adviseur Pieter Diehl heeft een traject gekozen dat goed past bij onze manier van werken. Doordat hij de medewerkers zelf de risico’s liet benoemen, voelen ze zich nu meer verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en die van een ander.

(Paul Retera, CFO bij Heurkens & Van Veluw in Oss)

 TEAM

Pieter Diehl
Adviseur
verder lezen >