Oplossingen

BMD Advies Zuid-Nederland biedt voor haar klanten oplossingen op maat op het gebied van:
Arbo & Veiligheid, Milieu & Omgeving, Management & Systemen, Training & Opleiding, Energie & Besparing en Digitale Tools.
U vindt hier aan de hand van praktijkvoorbeelden een overzicht waarin de specialisten van BMD beschrijven hoe ze diverse uitdagingen in de praktijk met succes hebben opgelost. Daarbij streven we naar een Duurzaam Vertrouwde relatie die u in staat stelt om proactief te ondernemen en innovaties, indien van toepassing, te implementeren. Wellicht vormen de beschreven cases voor u de aanleiding om contact op te nemen met een van onze specialisten.

Risico-Inventarisaties & Evaluaties onder de loep; Alumet en PI Vught

Vertaling naar dagelijkse praktijk is lastig & Maatregelen organisatiebreed borgen.

Tata Steel case ADR Awareness- BMD advies

Tata Steel Tubes BV tilt ADR-veiligheid naar een hoger niveau

Incompany Training ADR Awarenss. Veiligheidsvoorschriften en de aanwezige risico’s bij het vervoer en op- en overslag van gevaarlijke stoffen.

Interne Audit -BMD Zuid

Training Interne Audit; Risk Based

Training Interne Audit; Risk Based. Een andere werkwijze zorgt voor een relaxte interne Audit.

Ploeger Agro BV; Zon-PV: van indicatief onderzoek tot installatie

Ploeger Agro B.V.; Zon-PV: van indicatie naar installatie

Merck ondersteuning veilig vanaf de tekentafel BMD

Merck Window Technologies: Veilig vanaf de tekentafel

De ondersteuning van BMD Advies bij het inrichten van een plant; veilig vanaf de tekentafel tot aan de oplevering van de eerste machines

Connexxion Taxi Services: Implementatie managementsysteem conform ISO 14001:2015

De samenwerking tussen Connexxion en de expertise vanuit BMD hebben geleid tot implementatie managementsysteem conform ISO 14001:2015

Energiemanagement HZ University of Applied Sciences

Energiemanagement HZ University of Appleid Sciences

Limagrain: ondersteuning blootstelling aan gevaarlijke stoffen

De samenwerking tussen Limagrain en de expertise vanuit BMD hebben geleid tot inzicht in de blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Eco Steam and Heating Solutions: voldoen aan informatieplicht energiebesparing

Eco Steam and Heating Solutions: voldoen aan informatieplicht energiebesparing

Transitie naar ISO 19001:2015 en ISO 14001:2015

Transitie naar ISO managementsysteem en integratie van moedermaatschappij in Zweden.

Transitie naar ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 en integratie met managementsysteem van moedermaatschappij in Zweden.