Oplossingen

BMD Advies Zuid-Nederland biedt voor haar klanten oplossingen op maat op het gebied van:
Arbo & Veiligheid, Milieu & Omgeving, Management & Systemen, Training & Opleiding, Energie & Besparing en Digitale Tools.
U vindt hier aan de hand van praktijkvoorbeelden een overzicht waarin de specialisten van BMD beschrijven hoe ze diverse uitdagingen in de praktijk met succes hebben opgelost. Daarbij streven we naar een Duurzaam Vertrouwde relatie die u in staat stelt om proactief te ondernemen en innovaties, indien van toepassing, te implementeren. Wellicht vormen de beschreven cases voor u de aanleiding om contact op te nemen met een van onze specialisten.

De samenwerking tussen Connexxion en de expertise vanuit BMD hebben geleid tot implementatie managementsysteem conform ISO 14001:2015

Energiemanagement HZ University of Appleid Sciences

De samenwerking tussen Limagrain en de expertise vanuit BMD hebben geleid tot inzicht in de blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Eco Steam and Heating Solutions: voldoen aan informatieplicht energiebesparing

Transitie naar ISO 19001:2015 en ISO 14001:2015
Transitie naar ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 en integratie met managementsysteem van moedermaatschappij in Zweden.

''''
Integratie nieuwe ISO 9001 en 14001 plus WCM standaard in 1

Medewerkers van Bostik werden getraind in het uitvoeren van een Interne Audit; Risk Based. Kennis van de ISO 9001:2015 en auditen op basis van bedrijfsrisico’s op het gebied van kwaliteit en milieu.

Training Vakbekwaamheid PGS 15 - BMD Zuid
Medewerkers van Eco-Point werden getraind in het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen. Hiermee is tevens invulling gegeven aan de eis voor vakbekwaamheid PGS 15.

1 loketgedachte - BMD Zuid
Complex vergunningentraject en veel tegenslag bij verplaatsing scheepswerf

Integratie ISO 9001 en 14001 plus WCM standaard in 1 - BMD Zuid
Integratie nieuwe ISO 9001 en 14001 plus WCM standaard in 1