Invoeren van High Level Structure in ISO systemen als voorbereiding op integratie

Project: Overgang naar ISO 2015 normen (HLS structuur)

Adviseurs: Bas Schevelier

Klant: Damen Schelde Naval Shipbuilding

Probleemstelling

Damen Schelde Naval Shipbuilding is gecertificeerd volgens de NEN-en- ISO-norm 9001 voor kwaliteit, ISO 14001 voor milieu en OHSAS 18001 voor arbo. Drie afzonderlijke systemen, die  Damen in de toekomst wil samenvoegen tot één volledig geïntegreerd systeem.

Oplossing

De High Level Structure (HLS) die in de vernieuwde en nog te vernieuwen ISO-normen terugkomt, maakt het integreren van de verschillende systemen een stuk gemakkelijker. Met een hercertificering van het onderdeel ISO 14001 in het vooruitzicht in november 2016, wilde het bedrijf voorbereidingen treffen voor de overstap naar de in september 2015 vernieuwde ISO-normen, waarin HLS de rode draad vormt.

Methode

De BMD-adviseur voerde een GAP-analyse uit, om in kaart te brengen in hoeverre de bestaande managementsystemen voor ISO 14001 en ISO 9001 al voldoen aan de vernieuwde norm. Waar zitten de ‘gaten’, wat ontbreekt er nog? Ook werden globaal procedures in beeld gebracht die géén verplicht onderdeel meer vormen van het managementsysteem. Onder de ISO-normen nieuwe stijl wordt meer  vanuit risico’s vanuit strategische doelen gedacht. Dit heeft gevolgen voor het vastleggen van werkwijze en procedures. Het vastleggen van de context van de organisatie en een stakeholdersanalyse vormen een nieuw onderdeel van de normen onder de HLS structuur.

Resultaat

Met de  her certificering naar ISO:2015 is een belangrijke stap gezet op weg naar de toekomstige integratie van de drie systemen voor kwaliteit, milieu en arbo.

Quote:

“Door de nieuwe normen verandert er op zich niet veel aan onze manier van werken, maar wel aan de manier van vastleggen. Dat is even schakelen, maar sluit wel veel beter aan bij de werkwijze van ons bedrijf.”

 (Kees Maas, milieucoördinator en lid van de HSEQ-stuurgroep van DSNS)