Ook in 2018 fiscaal voordeel met MIA/VAMIL en EIA


Vlak voor het begin van het nieuwe jaar werden, traditiegetrouw, in de Staatscourant de Milieulijst 2018 en de Energielijst 2018 gepubliceerd. Op de Milieulijst 2018 staan alle milieuvriendelijke investeringen die dit jaar in aanmerking komen voor de fiscale stimuleringsregelingen MIA en Vamil. Zoals er voor de MIA/VAMIL jaarlijks een Milieulijst wordt gepubliceerd, is er een Energielijst voor de Energie-investeringsaftrek (EIA).

MIA/VAMIL
Met de fiscale regelingen MIA/VAMIL (Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) stimuleert de overheid ondernemers om duurzaam te investeren. Duurzame technieken en bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor dit belastingvoordeel, staan vermeld op de zogenoemde Milieulijst, die elk jaar wordt vernieuwd.

Enkele opvallende wijzigingen op de Milieulijst 2018:

  • Nieuw is het inzetten van CO2 als grondstof in de chemische industrie (Carbon2Chem). Onder drie codes (F 4101, F 4102 en F 4103) honoreert MIA\Vamil investeringen in het afscheiden, transporteren en nuttig toepassen in de chemische industrie van CO2 uit industriële rookgassen.
  • Ondernemers die vervuiling in de kringloop aanpakken, kunnen in sommige gevallen ook rekenen op fiscaal voordeel voor investeringen. Denk hierbij aan detectieapparatuur voor zeer zorgwekkende stoffen (F 1421) om te voorkomen dat grondstoffen uit afval een gevaar opleveren voor het milieu of de volksgezondheid, apparatuur voor het terugwinnen van procesgassen of grondstoffen uit afgassen (F 1407) of inzamelapparatuur om de recycling te verbeteren (A 1610 en D 1616).
  • Ondernemers die investeren in volledig elektrische auto’s worden ook in 2018 beloond. Nieuw is de mogelijkheid investeringen in schoner rijden met bestaande auto’s te melden (A 3160 en A 3194). Ook lithiumhoudende accu’s voor vaartuigen (A 3310) komen in 2018 in aanmerking.
  • De eisen voor geluidarme trekkers zijn strenger geworden door een aanpassing in de formule voor de geluideisen.
  • In de MIA/VAMIL 2018 zijn investeringen in elektrificatieapparatuur voor chemische processen (F 4111) opgenomen. Hiermee kan een chemisch proces dat nu gevoed wordt door fossiele brandstoffen voortaan volledig op duurzame energie draaien.
  • Investeringen in het filteren van fijnstof bij de bron komen voortaan in aanmerking onder code A 4484 van de Milieulijst.
  • Ook voor duurzaam bouwen en voor de sector land- en tuinbouw zijn verschillende wijzigingen in de Milieulijst doorgevoerd.

Een aantal wijzigingen vloeit voort uit het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Deze hebben vooral betrekking op het streven naar een circulaire economie.

EIA
Met de fiscale regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) wil de overheid een impuls geven aan energiebesparing en duurzame economische groei. Zoals er voor de MIA/VAMIL jaarlijks een Milieulijst wordt gepubliceerd, is er een Energielijst voor de EIA.

Een overzicht van de meest opvallende wijzigingen van de Energielijst 2018:

  • Energiebalancering: slimme systemen brengen vraag en aanbod van duurzame energie met elkaar in balans. Door opslagcapaciteit en optimalisatiesoftware te combineren, kan duurzame energie tijdens pieken worden opgeslagen en later benut. Elektrische energie wordt vervolgens omgezet naar waterstof of naar warmte. Duurzaam opgewekte energie kan daardoor ook lokaal worden ingezet in een slim energienetwerk.
  • De categorie transportmiddelen werd verruimd. Hiermee komt ook energiebesparing door de zeevaart in aanmerking.
  • Nieuw is ook de opname van een innovatieve conserveringstechnologie waarbij op lagere temperatuur wordt gewerkt.

Staat de techniek niet op de Energielijst? Meld deze dan aan onder een generieke code voor de EIA. De techniek wordt dan onder andere getoetst op energiebesparing, waardoor u mogelijk toch in aanmerking komt voor een investeringsbijdrage.

Budget
Door gebruik te maken van technieken die op de Energielijst 2018 staan, kunnen ondernemers tot 54,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. EIA levert gemiddeld 13,5% voordeel op. Er is wel een maximum budget vastgesteld: € 147 miljoen voor 2018. Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op. Voor Vamil is in 2018 een budget van € 40 miljoen beschikbaar, terwijl voor MIA in 2018 een budget van € 99 miljoen beschikbaar is.

Meer informatie
Wilt u gebruik maken van deze fiscale regelingen en kunnen wij u daarbij ondersteunen? Neem dan contact op met uw BMD-adviseur of mail naar Marcel Capello of Henri Oligschläger. Zij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Bron: RVO-MIA/VAMIL, RVO-EIA

 

BMD-Nieuwsflits januari 2018