Ontwikkelingen erkende maatregelen energiebesparing


Groene energie - BMD ZuidAl sinds 1 december 2015 zijn er erkende maatregelen voor energiebesparing opgenomen in bijlage 10 van de Activiteitenregeling bij het Activiteitenbesluit. Niet alleen het aantal maatregelen wordt regelmatig uitgebreid, ook het aantal bedrijfstakken dat zich hieraan moet houden, groeit. Sinds 1 januari 2018 zijn er voor 19 bedrijfstakken lijsten met erkende maatregelen. Deze erkende maatregelen verdienen zich in vijf jaar of minder terug. Heel recent is het nieuws dat de wijze van handhaving ingrijpend gaat veranderen. Binnenkort zijn bedrijven verplicht te melden welke maatregelen ze daadwerkelijk hebben getroffen. Met deze nieuwe informatieplicht, een omgekeerde bewijslast, kunnen inspecteurs achterblijvers gericht controleren.

Uitbreiding bedrijfstakken
Op de ‘erkende maatregelenlijsten voor energiebesparing’ staan maatregelen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Bedrijven zijn al sinds 1993 wettelijk verplicht om dergelijke als rendabel beschouwde maatregelen te treffen. Sinds 2008 staat de verplichting in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (in combinatie met artikel 2.14c).

Op 1 januari 2018 kwamen er zeven bedrijfstakken bij die de erkende maatregelen voor energiebesparing (bijlage 10 van de Activiteitenregeling) moeten doorvoeren. Het gaat om de bedrijfstakken:

  • drukkerijen, papier en karton;
  • bouwmaterialen;
  • verf en drukinkt;
  • tankstations en autowasinrichtingen;
  • meubels en hout;
  • bedrijfshallen;
  • detailhandel.

Voor gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen, onderwijsinstellingen, sport en recreatie, hotels en restaurants, kantoren en de detailhandel is op 1 januari 2018 de nieuwe erkende maatregel ‘energieregistratie- en bewakingssysteem’ (EBS) in werking getreden. De erkende maatregellijsten maken het voor bedrijven en instellingen makkelijker om te voldoen aan de verplichting, terwijl het bevoegd gezag beter kan toezien op de uitvoering. De erkende maatregelen voor energiebesparing zijn te ontsluiten via door Kenniscentrum InfoMil ontwikkelde filterinstrumenten. Onlangs werden er nieuwe mogelijkheden aan deze instrumenten toegevoegd in de hoop de drempel voor het doorvoeren van de energiebesparende maatregelen te verlagen.

Informatieplicht: omgekeerde bewijslast
Heel recent is het nieuws dat de wijze van handhaving ingrijpend gaat veranderen. Omdat de uitvoering van de wet tot nu toe niet naar wens verliep en overheid te weinig zicht had op de maatregelen die bedrijven hadden getroffen, moeten bedrijven binnenkort melden welke maatregelen ze daadwerkelijk doorvoerden. Met deze nieuwe informatieplicht, een omgekeerde bewijslast, kunnen inspecteurs achterblijvers gericht controleren. Concrete prestatieafspraken over de uitvoering van deze maatregel moeten weliswaar nog gemaakt worden, maar er wordt wel vaart achter gezet. VNG en VNO-NCW kregen de opdracht te zorgen voor een digitaal systeem waar bedrijven kunnen melden wat ze hebben gedaan om zich aan de wet te houden.

Hoe en wanneer deze nieuwe regel in gaat en wanneer het digitaal systeem beschikbaar is, is nog niet bekend. Uiteraard volgen BMD-adviseurs deze voor bedrijven zeer belangrijke ontwikkelingen op de voet. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Periodieke energie-audit
Bedrijven met meer dan 250 medewerkers of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, moeten een extra stap zetten. Zij zijn verplicht om elke vier jaar een energie-audit uit te voeren. Dit vloeit voort uit de Europese Energy Efficiency Directive (EED). De verplichting is vastgelegd in een tijdelijke regeling, artikelen 8 en 14 van de Richtlijn energie-efficiëntie. De EED energie-audit is vergelijkbaar met het energiebesparingsonderzoek dat vanuit het Activiteitenbesluit of Wet milieubeheer moet worden uitgevoerd, maar gaat net even verder. Zo maakt onder andere het thema ‘vervoer’ ook onderdeel uit van de energie-audit.

Altijd interessant
Het in beeld brengen van de mogelijkheden om het energieverbruik te reduceren, is niet alleen voor grotere bedrijven, maar zeker ook voor het MKB heel interessant: het levert immers vaak een financieel voordeel op. Dit hangt uiteraard samen met het productieproces en het energieverbruik. Als de energiebesparingsmogelijkheden in kaart gebracht zijn, is het zaak deze gefaseerd te implementeren. Een bedrijfsenergieplan (plan van aanpak) biedt dan houvast.

Meer informatie
Ondanks de wil van de overheid om de verschillende energiebesparende maatregelen inzichtelijk te maken, valt het voor een bedrijf door de hoeveelheid van mogelijkheden niet altijd mee om daadwerkelijk de juiste maatregelen toe te passen; zeker als er meerdere alternatieven zijn, zoals vaak het geval is. Ook inhoudelijk is het een complexe aangelegenheid, vanwege de technische en economische randvoorwaarden die aan elke erkende maatregel gekoppeld zijn. BMD-specialisten Henri Oligschläger en Marcel Capello zijn experts op het gebied van energiebesparende maatregelen. Zij vertellen u graag wat de verplichtingen, maar vooral wat de mogelijkheden zijn.

Bronnen:

InfoMil, SER

BMD-Nieuwsflits, februari 2018