Ontbijtbijeenkomst

Informatie

BMD-ontbijtbijeenkomst; uitwisselen van opinies en informatie onder het genot van een ontbijt

De BMD-ontbijtbijeenkomst biedt geïnteresseerde klanten en prospecten kosteloos de kans om samen verdiepende informatie uit te wisselen over een actueel onderwerp. Daarnaast is er de mogelijkheid om aan de hand van stellingen met onze specialisten in groepen te discussiëren en ervaringen te delen. Deze onderwerpen komen vanuit de praktijk en prikkelen het publiek om interactief hierover gedachtes uit te wisselen. Dit creëert inzichten en nieuwe ideeën.

Verloop van de bijeenkomst

Om 08:00 wordt het ontbijt geopend waarna er een vakinhoudelijke presentatie wordt gegeven door onze specialisten of externe gastsprekers. Tussendoor bent u in de gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te geven. Ook biedt de ontbijtbijeenkomst ruimte voor discussies en/of interactie. Deze geven ons inzicht in de wensen en behoeftes van onze klanten. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening zo optimaal mogelijk inrichten. Wij zijn altijd benieuwd naar uw standpunten en argumenten! Onze ontbijtbijeenkomsten sluiten af om 10:00.

Uiteraard is er na afloop ruim de tijd om ervaringen uit te wisselen en eventuele vragen te stellen aan een van onze BMD-specialisten.

Data:

  • Ontbijtbijeenkomst 4 november 2021 Tilburg, 08:00-10:00 uur.
  • Ontbijtbijeenkomst 30 november 2021 Goes, 08:00-10:00 uur.

Wij streven ernaar om de BMD-ontbijtbijeenkomst 2 keer per jaar op locatie Goes en 3 keer per jaar in Tilburg te organiseren.

Locatie Tilburg: Dr. Anton Philipsweg 23-25, 5026 RK Tilburg

Locatie Goes: Nobelweg 18, 4462 GK Goes

Doelgroep

De BMD-ontbijtbijeenkomst is bij uitstek geschikt voor klanten en andere geïnteresseerde die meer informatie willen over een actueel onderwerp en ten aanzien van Kwaliteit-, Energie(besparing)- en Milieutaken en verantwoordelijkheden zoals, directie, KAM managers, milieu- en arbocoördinatoren.

Kosten

Deelnemen aan de BMD Ontbijtbijeenkomsten is kosteloos.

BMD Advies Zuid-Nederland heeft in het verleden meerdere malen een ontbijtbijeenkomst georganiseerd. Wilt u een idee van wat u kan verwachten van onze toekomstige ontbijtbijeenkomsten? Bekijk dan een van onze terugblikken hieronder.

Replay Webinar Persoonlijk leiderschap 8 april 2020

Digitale bijeenkomst Bedrijfscontinuïteit 24 november 2020

Digitale bijeenkomst 23 juni 2020

Webinar 7 mei 2020

Ontbijtbijeenkomst 4 december 2019

Ontbijtbijeenkomst 10 oktober 2019 Tilburg 

Ontbijtbijeenkomst 28 maart 2019 in Goes