Ontbijtbijeenkomst

Informatie

BMD-ontbijtbijeenkomst; uitwisselen van opinies en informatie onder het genot van een ontbijt

De BMD-ontbijtbijeenkomst biedt geïnteresseerde klanten en prospecten de kans om samen verdiepende informatie uit te wisselen over een actueel onderwerp. Daarnaast is er de mogelijkheid om aan de hand van stellingen met onze specialisten in groepen te discussiëren en ervaringen te delen. Deze onderwerpen komen vanuit de praktijk en prikkelen het publiek om interactief hierover gedachtes uit te wisselen. Dit creëert inzichten en nieuwe ideeën.

Verloop van de bijeenkomst

Om 08:00 wordt het ontbijt geopend waarna er een vakinhoudelijke presentatie wordt gegeven door onze specialisten of externe gastsprekers. Tussendoor bent u in de gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te geven. Ook biedt de ontbijtbijeenkomst ruimte voor discussies en/of interactie. Deze geven ons inzicht in de wensen en behoeftes van onze klanten. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening zo optimaal mogelijk inrichten. Wij zijn altijd benieuwd naar uw standpunten en argumenten! Onze ontbijtbijeenkomsten sluiten af om 10:00.

Uiteraard is er na afloop ruim de tijd om ervaringen uit te wisselen en eventuele vragen te stellen aan een van onze BMD-specialisten.

Data

  • 10 oktober 2019 Tilburg
  • 24 oktober 2019 Goes

Wij streven ernaar om de BMD-ontbijtbijeenkomst 2 keer op locatie Goes te organiseren en 3 keer in Tilburg per jaar.

Locatie Tilburg: Dr. Anton Philipsweg 23-25, 5026 RK Tilburg

Locatie Goes: Nobelweg 18, 4462 GK Goes

Doelgroep

De BMD-ontbijtbijeenkomst is bij uitstek geschikt voor klanten en andere geïnteresseerde die meer informatie willen over een actueel onderwerp en ten aanzien van Kwaliteit-, Energie(besparing)- en Milieutaken en verantwoordelijkheden zoals, directie, KAM managers, milieu- en arbocoördinatoren.

Kosten

Deelnemen aan de BMD Ontbijtbijeenkomsten is kosteloos.

BMD Advies Zuid-Nederland heeft in het verleden meerdere malen een ontbijtbijeenkomst georganiseerd. Wilt u een idee van wat u kan verwachten van onze toekomstige ontbijtbijeenkomsten? Bekijk dan een van onze terugblikken hieronder.

Ontbijtbijeenkomst 28 september 2017 in Tilburg

Ontbijtbijeenkomst 27 maart 2018 in Goes

Ontbijtbijeenkomst 11 oktober 2018 in Tilburg

Ontbijtbijeenkomst 4 december 2018 in Tilburg 

Ontbijtbijeenkomst 28 maart 2019 in Goes