Energie ontwikkelingen

We gaan op dit moment door een zeer roerige en onzekere tijd. Op de eerste plaats willen wij u allen vanaf deze plek enorm veel sterkte wensen de komende tijd. Laten we hopen dat we er met zijn allen goed en vooral gezond uitkomen! Een klein lichtpuntje is wellicht dat de termijn tarieven voor energie behoorlijk zijn gedaald de laatste weken. Naast het corona virus en de relatief lage energievraag zijn de sterk dalende olieprijzen de belangrijkste reden. Die daling van de olieprijzen is het gevolg van het feit dat OPEC en Rusland in hun gesprekken nog altijd niet tot een oplossing zijn gekomen over verdere productiebeperking. Daarop heeft Saudi Arabië de olieproductie verder opgevoerd met als gevolg historisch lage olieprijzen. Sinds de uitbraak van het virus zijn de olieprijzen al meer als 18$ gedaald. Ook de termijnprijzen voor gas en elektriciteit daalden daardoor aanzienlijk. De voornaamste daling van de elektra prijzen is de daling van de brandstoftarieven.

In de markt groeit de angst dat het steeds verder verspreidende Corona virus de economie veel meer schade gaat toebrengen en heeft daarmee het risico op een recessie flink verhoogd. Dat kan een verdere daling tot gevolg hebben maar we kunnen helaas niets uitsluiten.
Wij houden de ontwikkelingen op de markten nauwlettend in de gaten voor u. Alleen op die manier kunnen we de juiste looptijd en de voor u op maat gemaakte inkoopstrategie bepalen.

Hieronder vind u de ruwe ontwikkelingen van de olie – en kolenprijzen vanaf 1 januari 2020. Voor de actuele inkooptarieven kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

olie-kolen 1-1-2020 bmdadvies

Jaarafrekeningen 2019

De meesten van u hebben voor de kleinverbruik aansluitingen inmiddels de jaarafrekeningen over 2019 ontvangen. Er zijn veel oorzaken te bedenken waardoor uw verbruik hoger of lager uitvalt dan uw leverancier heeft voorspeld bij het berekenen van uw termijnbedrag.

Een aantal voorbeelden zijn:

  • In een koude winter verbruikt u meer gas dan in een gemiddelde winter en in een zachte winter juist minder.
  • Bij een verhuizing is uw voorschot gebaseerd op het energieverbruik van de vorige gebruikers. Het is goed mogelijk dat de vorige gebruikers minder zuinig waren met energie – of juist zuiniger.
  • Misschien heeft u in het afgelopen jaar apparatuur aangeschaft die veel energie verbruikt. Bijvoorbeeld een printer, airco, computer of elektrische kachel.
  • Door energiebesparende maatregelen kan uw energieverbruik dalen. U heeft bijvoorbeeld isolatie of dubbele beglazing aangebracht. Ook LED verlichting of het lager zetten van de thermostaat kunnen uw energieverbruik verlagen.
  • De periode waarover uw afrekening gaat, kan korter zijn dan een jaar. Bijvoorbeeld als u bent verhuisd bent overgestapt vanuit een andere leverancier. Boven uw afrekening staat dan ‘Eindafrekening’.

Als de afrekenperiode meer wintermaanden had, dan heeft u met de voorschotten (termijnbedragen) misschien te weinig betaald. In dat geval staat op uw eindfactuur het bedrag dat u nog dient bij te betalen. Als het juist een warme periode betrof, waarin u weinig hoefde te verwarmen, kan het zijn dat u na de eindafrekening juist geld terug krijgt.

Maar ook de energiebelastingen kunnen ervoor zorgen dat er een bijbetaling dient te worden gedaan. Zoals de vorige keer reeds aangegeven zijn de e energiebelastingen voor bedrijven met ingang van 2020 fors verhoogd. Hieronder vind u voor de goede orde nogmaals het overzicht met de tarieven van de verschillende schijven over zowel 2019 als 2020.
Energie besparen wordt met deze hoge energiebelastingen steeds interessanter!

Indien u vragen heeft over uw afrekening neem dan contact met ons op via de bekende 06 nummers of kantoor 013-8000300.
Ook als u vragen heeft over energiebesparingsmogelijkheden kunt vanzelfsprekend u contact met ons opnemen wij helpen u graag.

Nieuwe Medewerker Jaap van de Sande

Jaap van de Sande is vanaf maart 2020 nieuw in het energieteam van BMD Zuid. Jaap heeft hiervoor gewerkt bij diverse installatiebedrijven op het gebied van duurzame energietechnieken (zonnepanelen, warmtepompen en airco’s). Met de opgedane (technische) kennis zal Jaap klanten bij BMD adviseren en ontzorgen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing.

Veel bedrijven willen graag iets doen op dit vlak of verder verduurzamen maar komen hier vanwege drukte of capaciteitsproblemen vaak niet aan toe. Bedrijven zijn vaak ook niet volledig op de hoogte van de mogelijkheden die de markt biedt op het gebied van verduurzaming.
Als men al wat meer op de hoogte is van de diverse mogelijkheden is het vaak lastig de verschillende leveranciers wiens producten natuurlijk allemaal best in class zijn met elkaar te vergelijken en de beste opties eruit te filteren.
Jaap neemt bovenstaande geheel uit handen en gaat voor uw bedrijf kijken wat de beste opties zijn en gaat vervolgens het gesprek aan met uitvoerende bedrijven voor een passende offerte. Met vooraf bepaalde gunningscriteria/programma van eisen rolt hier een aanbeveling uit vanuit onze nieuwe energietransitie expert. Heeft u vragen over de energietransitie bij uw bedrijf? Neem dan contact op met Jaap. Hij kan u totaal ontzorgen in het gehele verduurzamingsproces en alle energiebesparingsmogelijkheden voor u in kaart brengen.

Op 17 Maart gaat laatste SDE+ ronde van start. Najaar 2020 is het begin van de SDE++ subsidie

SDE+ rondeOp 17 maart begint de laatste SDE+ (stimulering duurzame energieproductie) regeling. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische  zaken en Klimaat (EKZ) de ontwikkeling van duurzame energievoorziening. Duurzame energie maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en het is goed voor de economie. Er zijn 6 aparte categorieën die in aanmerking komen: Biomassa, geothermie, water, wind op land, wind op zee en zon.

De eerste fase opent op 17 maart om 09:00 in de ochtend. Dat is de fase met het laagste subsidiebedrag maar wel met de meeste zekerheid. Fase 2 begint op een week later op 23 maart om 17:00 en de laatste fase gaat open op 30 maart. Het totale budget bedraagt in totaal € 4 miljard. Vanaf het najaar begint de SDE++ 2020. Deze vernieuwde subsidie regeling is de vervanger voor de SDE+. Een belangrijk nieuw uitgangspunt in de SDE++ is de rangschikking op basis van verwachte subsidie per vermeden ton CO2-emissies.

Nieuw in de SDE++ regeling is Carbon, Capture & Storage, (CCS). CSS is de afvang en opslag van CO2. Dit kan op veel verschillende locaties maar vooralsnog lijken de lege gasvelden onder de zeebodem een prima opslagplaats. Een andere verbreding van de SDE++ is de elektrische boiler. Elektrische boilers gebruiken elektriciteit om warmte te produceren en kunnen worden ingezet als alternatief voor ketels of warmte-krachtkoppeling installaties (WKK) die warmte produceren door verbranding van aardgas, olie of restgassen.

Voor vragen over deze nieuwe SDE++ regeling? Neem contact op met een energie adviseur van BMD Zuid. Die kan u verder helpen met al uw vragen over deze vernieuwende subsidieregeling.

Blog Mattie Harks energiefacturen

controleren energiefactuur - BMD ZuidEen belangrijk deel van mijn werkzaamheden bestaat uit het controleren van energie facturen. Daarmee bedoel ik natuurlijk de facturen/afrekeningen van de energieleverancier, maar voor grootverbruikaansluitingen ook de facturen van de netbeheerder, meetbedrijf en eventueel overige dienstenaanbieders.
Regelmatig komen er tijdens deze controles onjuistheden en fouten naar voren. Denk daarbij aan foutieve energietarieven of een netbeheerder die de verkeerde capaciteit in rekening brengt. Dit soort fouten en onjuistheden leiden vaak tot onnodig hoge facturen.

Naheffing
Eind december kreeg een van onze klanten een behoorlijke naheffing op het gasverbruik van de energieleverancier. De naheffing bedroeg  ruim € 17.500,-. Volgens de energieleverancier was er een herberekening gemaakt over het gasverbruik door de netbeheerder over het kalenderjaar voorafgaand aan de naheffing. Ik ben samen met het bedrijf om tafel gaan zitten om de verbruiken, die de afgelopen jaren in rekening zijn gebracht, op een rijtje te zetten en te controleren. De gasmeter was in de zomer van het kalenderjaar betreffende de naheffing gesloopt, dus hoe konden er ineens nieuwe gegevens beschikbaar komen? Omdat ik op de hoogte was van het gasverbruik over de afgelopen jaren, kon de hoogte van deze naheffing in mijn ogen niet kloppen.

‘van-kastje-naar-de-muur’
Na talloze telefoontjes met zowel de energieleverancier als netbeheerder en meetbedrijf (waarbij de term ‘van-kastje-naar-de-muur’ heel vaak van toepassing was) bleek dat bij de sloop van de meter het meetbedrijf inderdaad een gewijzigd verbruik heeft doorgegeven aan de netbeheerder.
Ruim 1,5 jaar later is de stand door de netbeheerder verwerkt en gecommuniceerd met de energieleverancier. Maar het blijkt dat de netbeheerder het gasverbruik verzuimd heeft te corrigeren met de nieuwe waardes, en het gecorrigeerde verbruik heeft opgeteld bij het oorspronkelijke verbruik.
De eindconclusie voor de klant was dat er slechts € 3,- bijbetaald moest worden in plaats van ruim € 17.500,-.

In januari, traditioneel een periode waarin veel afrekeningen worden verstuurd, is het dus zaak om uw factuur goed te controleren. Helaas worden er nog steeds veel fouten gemaakt. Daarbij komt dat de wijze waarop de factuur is opgesteld vaak niet erg transparant is. Eindconclusie; controle van de energiefacturen vraagt vaak om specifieke kennis.