Energie ontwikkelingen

Op dit moment is er sprake van een relatief lage energievraag vanwege de voor de tijd van het jaar hoge temperaturen. Dit resulteert vooralsnog in dalende energieprijzen op de termijnmarkt.

Er hoeft momenteel minder elektriciteit opgewekt te worden en er wordt minder gas gestookt vanwege  de relatief hoge temperaturen. De CO2-emissies vallen hierdoor lager uit, waardoor ook de vraag naar emissierechten lager is dan in een gemiddelde winter. Dit zorgt voor een dalend effect op de CO2-prijzen. Deze lagere CO2-prijs werkt door in zowel de korte – als lange termijn prijzen.

De wat afgenomen spanning in het Midden-Oosten draagt ook bij aan de prijsdaling op de termijnmarkten. De angst dat het conflict tussen de VS en Iran verder escaleert neemt af. De verwachting is hierdoor dat de olieproductie in de regio op peil blijft.

In de energiemarkt weten we het echter nooit zeker, er hoeft nationaal maar ook mondiaal  maar iets te gebeuren en het kan zomaar de andere kant op gaan. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten voor u. Alleen op die manier kunnen we de juiste looptijd en inkoopstrategie bepalen.

Hieronder vind u de ruwe ontwikkelingen van de olie – en kolenprijzen over 2019. Voor de actuele inkooptarieven kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

oliie- en kolenprijzen 2019-BMD Advies

Energiebelastingen 2020

De energiebelastingen zijn voor bedrijven met ingang van 2020 fors verhoogd. Hieronder vind u het overzicht met de tarieven van de verschillende schijven. Ook de tarieven van 2019 hebben we verwerkt zodat u de verschillen goed kunt zien. Houd u er rekening mee dat de voorschotbedragen en/ of maandelijkse afrekeningen hoger kunnen uitvallen.

energiebelastingen 2020- BMd Advies

Zonne energie

Het opwekken van Duurzame energie kan op verschillende manieren. De laatste jaren zijn de mogelijkheden en technieken voor vooral zonnestroomsystemen enorm toegenomen. Daarmee is het aanbod van zon-PV of te wel zonnepanelen de afgelopen tijd enorm gestegen en lieten de prijzen een dalende trend zien. Dat maakt dat het voor ondernemers, ook zonder subsidie, aantrekkelijk is om in zonnestroom of zonnewarmte te investeren. Niet alleen het aanbod, ook het aantal aanbieders is toegenomen. Dat brengt helaas ook nadelen met zich mee.

Niet elke aanbieder kan het beloofde rendement en de terugverdientijd daadwerkelijk waar maken. Daarnaast wordt de inschatting of een techniek past bij een bedrijf te vaak verkeerd gemaakt. BMD Energie ontwikkelde daarom de Zonnetoets. Daarbij onderzoeken wij eerste welke vorm van zonne-energie past bij uw bedrijf: is bijvoorbeeld het dakoppervlak voor zon-PV toereikend, wel type is geschikt voor uw bedrijf en wat is globaal de investering en de terugverdientijd en het rendement van uw investering?

Pas als dat duidelijk is en blijkt dat er voor uw bedrijf kansen liggen, zetten we samen met u de volgende stap: in overleg met u worden criteria opgesteld en worden de leveranciers geselecteerd waarbij een offerte aangevraagd wordt. Als de offertes voldoen aan het programma van eisen, wordt de investering en de terugverdientijd nauwkeurig berekend. Op basis daarvan kunt u de definitieve beslissing nemen om een zonnestroomsysteem aan te schaffen via de aanbieder die het beste past bij uw bedrijf.

Voor het opwekken van duurzame energie zijn verschillende subsidiemogelijkheden en investeringsregelingen. Wij zoeken graag voor u uit of er voor uw bedrijf fondsen beschikbaar zijn.

 Facturatie bij zonnepanelen

Let op uw jaarafrekening als u zonnepanelen heeft. We hebben gesignaleerd dat er door een enkele aanbieder fouten worden gemaakt. Zo stond er in een geval een plusbedrag voor de teruggeleverde energie aan het net in plaats van een minbedrag. Dit leverde een behoorlijk nadeel op voor het bedrijf in kwestie. Bij twijfel kunt u altijd navraag doen bij ons.

Interessant artikel:
Wees altijd alert op energiefacturen! Blog Mattie Harks

Colportage en telefonische verkoop energie

Helaas hebben we er nog steeds mee te maken: ondernemers die zijn gedupeerd door telefonisch of aan de deur op basis van valse voorwendselen veel te dure contracten te sluiten.
Er wordt bijvoorbeeld zogenaamd gebeld namens MKB Nederland, uw eigen energie leverancier of zelfs uw eigen adviseur.
Wat we regelmatig terug horen is dat er wordt aangegeven dat er voor de afnemer niets veranderd en dat alleen de tarieven omlaag zullen gaan.
Als er dan vervolgens contracten worden gesloten, in de meeste gevallen telefonisch middels een bandopname, blijkt achteraf dat er niet alleen geswitcht gaat worden van leverancier maar men in veel gevallen veel duurder uit is. Vaak wordt ook toegezegd dat bij een eventuele boete van de bestaande leverancier deze wordt kwijtgescholden. Dit is helaas niet altijd het geval. Deze manier van verkopen wordt veelal gedaan bij de wat kleinere MKB bedrijven.

Indien u wordt benaderd en u bent geïnteresseerd in wat voor aanbod dan ook. Laat dit dan altijd op schrift zetten en sluit niets af zonder het eerst eens goed te bekijken. U zult zien dat in de meeste gevallen een verkoper aangeeft dat het een eenmalig aanbod betreft en er direct dient te worden beslist. In zo’n geval zouden de alarmbellen al moeten gaan rinkelen. Als een partij contact opneemt en u vertrouwt het niet helemaal, stuur deze dan door naar ons. Wij bellen namelijk altijd zelf@