Nieuws

inwerkingtreding Omgevingswet BMD Advies

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2020

Extra tijd en ruimte voor een goede invoering van de wet en toepassen van het overgangsrecht!