Nieuws

lithium-ion batterijen BMD Advies

Wet- en regelgeving gebruik lithium-ion batterijen

Wet- en regelgeving omtrent het gebruik en opslag lithium-ion batterijen zijn (nog) niet volledig afgedekt.

persoonlijk leiderschap BMD Advies

Kosteloze Online bijeenkomst Persoonlijk leiderschap voor (QHSE-)managers

Het nemen en tonen van persoonlijke leiderschap als effectief middel om het bedrijf te verbeteren.

energie nieuwsflits BMD Advies

Energie ontwikkelingen. Nieuwsflits BMD energie nr. 1 2021

>Energie ontwikkelingen>Tarieven energiebelasting>Nieuwe rekenmethode energielabel>Netwerkbijeenkomst Energietransitie>

Besluit m.e.r. beoordeling versus indiening aanvraag omgevingsvergunning

Per 1 januari 2021 kan een vergunningaanvraag weer zonder m.e.r.- beoordeling ingediend worden.

energietransitie 2021 BMD Advies

Energietransitie 2021: Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Waar staat u en wat kunt u nog verwachten? BMD-Netwerkbijeenkomst 25 februari 2021

contextanalyse BMD Advies

Het belang van een goede contextanalyse tijdens COVID-19

Een passende en actuele contextanalyse is essentieel voor uw bedrijfsvoering.

Structurele arbozorg: de voor- en nadelen van een Arbomanagementsysteem

De borging en het onderhouden middels de PDCA-cyclus.

remote audit BMD Advies

Whitepaper – Een succesvolle remote audit uit (laten) voeren: zo werkt dat

Tips voor het uitvoeren van een remote audit

kerstkaart 2020 rand BMD Advies

2020 een jaar vol uitdagingen

2020: 1e jaar Duurzaam Vertrouwd. 2021 uitdagingen: Omgevingswet, stikstofdepositie en energietransitie.

verslag bedrijfscontinuïteit BMDAdvies

Verslag van de online-bijeenkomst Bedrijfscontinuïteit

Bijeenkomst bedrijfscontinuïteit rond de praktijkcase 'De brand van het Tilburgse industrieterrein Kraaiven'.

bedrijfsongeval BMD Advies

Een bedrijfsongeval: dit is wat er op je af komt

Wat staat u te doen? Aansprakelijkheid, meldingsplicht en ongevallenonderzoek.

ondernemingsraad BMD Advies

Arbo en de rol van de ondernemingsraad

Omtrent welke arboregelingen moeten OR-leden instemming of advies geven? Wat zijn de taken, rechten en plichten van de ondernemingsraad?