Nieuwe Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Klimaatakkoord

subsidieregeling mkbAfgelopen jaren is het Klimaatakkoord en de Urgenda-klimaatzaak veelvuldig in het nieuws geweest. In het kort komt het erop neer dat in het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties de afspraak is opgenomen dat Nederland in 2020 25% minder CO2 zou uitstoten ten opzichte van 1990. In het Nederlandse Klimaatakkoord staat dat er in 2030 49% minder CO2 uitgestoten zal worden ten opzichte van 1990. Voor 2050 geldt zelfs dat dit 95% dient te zijn. In de zaak Urgenda is de organisatie Urgenda in het gelijk gesteld dat de Nederlandse overheid te weinig doet om de zelfgemaakte afspraken na te komen.
De overheid heeft daarom onder andere een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen: de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). Het doel van de regeling is om MKB’ers met deze regeling te ondersteunen energie te besparen en te verduurzamen. De regeling loopt van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022.

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

De regeling geeft subsidie voor de kosten voor energieadvies en ondersteuning bij het verduurzamen van uw bedrijfspand en/of bedrijfsvoering. Dit is onder te verdelen in twee mogelijkheden:

  1. Het uitvoeren van onderzoek op maat naar de energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen;
  2. Ondersteuning bij het realiseren van de maatregelen.

Subsidiebedrag

De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject bedraagt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW) met een maximum subsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfspand. Voor het energieadvies geldt een minimum subsidiebedrag van € 400 (netto) en een maximum subsidiebedrag van € 750 (netto).

Met de subsidie kan je een groot deel van de onderzoekskosten en het ondersteuningstraject ten behoeve van de uitvoering vergoed krijgen. Voorwaarde is wel dat minimaal één of meerdere maatregelen uit het energieadvies wordt uitgevoerd. Je kan hierbij denken aan het toepassen van PV-zonnepanelen en warmtepompen, maar ook kleinere maatregelen zoals het aanbrengen van LED verlichting.

De kosten van het uitvoeren van deze verduurzamingsmaatregelen komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling. Voor de maatregelen zelf zijn mogelijk andere subsidies beschikbaar zoals bijvoorbeeld de Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE) of belastingaftrek via de fiscale regeling Energie-investeringsaftrek (EIA).

De subsidieregeling is voor MKB-ondernemingen tot 250 werknemers (fte’s) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen die:

  • 1 of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en;
  • niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.

Wat kan BMD Advies

Vanuit onze expertises kunnen we voor je in kaart brengen welke combinatie van energiemaatregelen, verduurzaming en subsidies in het kader van de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) het beste bij je passen. Tevens kunnen we ook ondersteuning bieden bij de uitvoering van de energiebesparende maatregelen.

Wil je meer weten over energiebesparing, verduurzaming en subsidies, dan kun je terecht bij onze energiespecialisten, info@bmdzuid.nl of bellen naar 013 8000300.