Nieuwe PGS voor CNG en LNG motorvoertuigen

Nieuwe PGS voor CNG en LNG motorvoertuigen

PGS 26 wordt geactualiseerd en omgezet naar de nieuwe stijl. De nieuwe titel van PGS 26 luidt: “CNG en LNG, veilig bedrijfsmatig stallen, onderhouden en repareren van motorvoertuigen”. De richtlijn is niet alleen op CNG-voertuigen maar ook op LNG-voertuigen van toepassing en geldt zowel voor voertuigen die aan het wegverkeer deelnemen als voor voertuigen die dat niet doen. Daarnaast is er een paragraaf opgenomen voor voertuigen die buiten gestald worden.

Vervoerders zoeken naar opties

Vrachtauto’s, bussen voor openbaar vervoer, maar ook kleinere bedrijfsbussen die rijden op CNG of LNG (producten met een basis van aard- of biogas) komen we in het straatbeeld steeds vaker tegen. Vervoerders zoeken naar opties die minder belastend zijn voor het milieu. Bedrijven die gebruik maken van dergelijke motorvoertuigen, deze onderhouden, repareren of alleen maar stallen, moeten voldoen aan PGS 26. Daar waar de huidige PGS 26 zich voorheen alleen richtte op CNG, zal de nieuwe PGS 26 ook gelden voor LNG. Bovendien geldt de nieuwe richtlijn ook voor voertuigen die buiten gestald worden en is deze eveneens van toepassing op voertuigen die niet aan het wegverkeer deelnemen, zoals heftrucks en tractoren.

PGS 26 moest aangepast worden om beter aan te sluiten op de nieuwe Omgevingswet en het bijbehorende Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal). De PGS-richtlijn is ook omgezet naar de nieuwe stijl, waarbij een risicobenadering een belangrijke rol speelt. Uiteraard is de richtlijn ook aangepast op de laatste stand der techniek.

De conceptversie van PGS 26 is nu via de PGS-website beschikbaar voor commentaar. Reageren is mogelijk tot 21 februari 2018. In de loop van 2018 zal duidelijk worden wanneer de nieuwe PGS 26 van kracht wordt.

Meer weten over wet- en regelgeving die geldt voor LNG- en CNG-voertuigen? Neem dan contact op met BMD-adviseur Hans Schut. Hij vertelt u er graag meer over.

Bron: Publicatiereeks gevaarlijke stoffen

BMD-Nieuwsflits, januari 2018