Nazorg bij calamiteiten

Nazorg bij calamiteiten-BMD ZuidDe oorzaken van een calamiteit kunnen uiteen lopen maar de opvolging moet altijd hetzelfde zijn; nazorg bij calamiteiten moet plaats vinden om het bedrijf weer op te kunnen bouwen. Een calamiteit heeft namelijk niet alleen gevolgen en impact voor het bedrijf maar ook voor de individuele medewerker.  Calamiteiten proberen we natuurlijk zo veel mogelijk te voorkomen, maar ondanks de vele maatregelen die genomen worden, komen deze helaas nog steeds voor binnen iedere branche of sector: voorkomen is beter dan genezen!

Wat is nazorg bij calamiteiten?

Nazorg is het geheel van maatregelen waarmee de organisatie na een ongeval, een gewelddaad of een calamiteit terugkeert naar de normaliteit.

Nazorg voor medewerkers bij calamiteiten is iets waar niet bij alle bedrijven direct aan gedacht wordt. Toch is dit essentieel voor de continuïteit van het bedrijf. Denk aan de kosten als gevolg van het uitvallen van medewerkers na een calamiteit.

Aan ieder individueel persoon en iedereen die op de een of andere manier bij de calamiteit was betrokken, zelfs alleen als getuige, moet gedacht worden. Een calamiteit heeft namelijk niet alleen impact op het bedrijf maar ook op de personen die daar op dat moment werkzaam zijn of waren.

Waarom nazorg bij calamiteiten?

Nazorg bij calamiteiten is van betekenis vanuit een wettelijke en een humane plicht.

De verantwoordelijkheid voor nazorg bij calamiteiten ligt bij de werkgever. Zij wordt verantwoordelijk gesteld wanneer zich een calamiteit heeft voorgedaan. Wanneer er niet tijdig op gereageerd wordt, kunnen er zelfs boetes uitgedeeld worden door de overheid.

Het is van belang dat opvang en nazorg van werknemers, die slachtoffer zijn geworden van een calamiteit, plaats vindt. Dit omdat zij hier anders hun leven lang last van kunnen ondervinden. Door een goede nazorg aan te bieden, kan door de werkgever aangetoond worden dat iedereen binnen het bedrijf samen één is. Iedereen heeft hetzelfde meegemaakt en door dit niet op te kroppen maar er juist met elkaar over te praten kan de pijnlijke ervaring verzacht worden.

Wat kunt u doen?

Allereerst is het belangrijk om een calamiteitenplan, bedrijfshulpverleningsplan en/of bedrijfsnoodplan te hebben. Als u de verschillen en overeenkomsten hiertussen wilt weten kunt u zich aanmelden voor de BMD Netwerkbijeenkomst 14 november 2019 over brandpreventie. Het voorkomen van de calamiteit is namelijk de beste optie. Maar wanneer zich al een calamiteit heeft voorgedaan kunt u door tijdig te reageren op de situatie en hierop in te spelen de kans op uitval van medewerkers verkleinen en daarmee de bedrijfscontinuïteit vergroten.

Wilt u meer weten over nazorg bij calamiteiten en hoe dit op uw bedrijf van toepassing kan zijn? Dan kunt u contact opnemen met mij, Romy de Rooij 06 82410196. BMD Advies kan u begeleiden om calamiteiten te voorkomen en u bijstaan wanneer zich een calamiteit heeft voorgedaan. Kijk voor meer informatie op de website Arbo & Veiligheid.

Interessante artikelen

Affectieschade vanaf 2019 vergoed

BMD Netwerkbijeenkomst 14 november 2019 Brandpreventie in de dagelijkse praktijk