Mobiliteit, heeft dat niet iets met vooruitkomen te maken???


Blog door Cathy Tesselaar

Mobiliteit op maandagmorgenMobiliteits management - BMD Zuid

Maandagmorgen, een regenachtig ochtend, en even voor half zeven sta ik helemaal stil. Vanaf dat ik de snelweg op ben gereden mocht ik me aansluiten aan een  lange rij die 50 reed, maar nu zit er echt geen beweging meer in. Ik ben op weg naar een klant om het mobiliteits- en  vervoersplan te bespreken.
Ik ben ‘s morgens al niet zo op mijn best, maar nu bedenk ik lichtelijk cynisch; wat ga ik ook al weer bespreken? Mobiliteit, heeft dat niet iets met vooruitkomen te maken???

Mobiliteit is ‘beweeglijkheid’

Het mobiliteitsbeleid binnen het bedrijfsleven zien we steeds vaker naar voren komen. De letterlijke vertaling van mobiliteit is ‘beweeglijkheid’. Dit betreft niet alleen de fysieke vorm waarbij sprake is van een logistieke beweeglijkheid van mensen en of goederen van locatie A naar B. Maar het betreft ook de digitale mobiliteit, door internet, telefoon, etc. , waarmee geen directe verplaatsing van A naar B plaatsvindt.

Fysieke mobiliteit

Fysieke mobiliteit levert een belangrijke bijdrage aan onze huidige welvaart en welzijn. Toen de auto in een gemiddeld huishouden zijn intrede deed, werden we steeds minder beperkt door afstanden. Het was makkelijk om familieleden, verder dan het eigen dorp of stad, even snel op te zoeken.  Boodschappen waren nu eerder gedaan bij die voordeligere winkel verder weg. En ook je werk kon gezocht worden buiten de eigen plaats of regio.

Negatieve aspecten

De laatste jaren is er ook veel aandacht voor de negatieve aspecten van mobiliteit; de nadelige effecten op de gezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving, hoge kosten voor bedrijven vanwege de files, geluidsoverlast en de slechte bereikbaarheid.

Eisen vanuit de wetgeving

Naast de negatieve aspecten zijn er ook eisen vanuit de wetgeving. Bedrijven dienen op grond van de Wet milieubeheer (Wm), het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) en de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) de nadelige gevolgen van vervoer zo veel mogelijk te voorkomen. Een algemeen term om het verkeer en vervoer van bedrijven en instellingen te organiseren is vervoermanagement. Hierbij wordt getracht om de milieugevolgen van al het verkeer en vervoer van en naar de inrichting zoveel mogelijk te beperken.

Mobileitsmanagement

Mobileitsmanagement is iets anders dan vervoersmanagement. Hierbij kijkt een bedrijf samen met de medewerkers naar de mogelijkheden om het vervoer zo slim mogelijk te laten plaatsvinden. Het geeft medewerkers de gelegenheid om de meest efficiënte manier reizen te kiezen; de eigen auto, maar ook (deels) met trein, bus, deelauto, taxi, OV-fiets of met een carpoolmaatje. Ook kiezen steeds meer bedrijven en medewerkers bewust voor een vitalere levensstijl, en fietsen daarom naar het werk.  Naast de fysieke manier van reizen,  wordt binnen mobiliteitsmanagement ook gekeken naar de mogelijkheid om de digitale mobiliteit, door het steeds snellere internet, WiFi, Cloud, en smartphones, zo efficiënt mogelijk in te zetten. Met de intentie dat iedereen overal kan werken.

Mobiliteit op maandagmiddag

Maandagmiddag, een waterig zonnetje breekt door, en even voor half  vijf ben ik bijna thuis. Net voor de spits zodat ik op de snelweg redelijk kan doorrijden. Thuis nog een half uurtje een aantal e-mails beantwoorden en ik sluit de werkdag af. Tevreden kijk ik terug op mijn afspraak bij de klant waar het mobiliteits- en  vervoersplan is besproken. Een plan waarmee het bedrijf een bedrage levert aan een efficiënte manier van reizen en vervoeren waarbij rekening is gehouden met de medewerker zelf en zijn omgeving. De dag ging langzaam van start maar met  kleine “stapjes” kom je er ook met uiteindelijk het gewenste resultaat.

Cathy Tesselaar