Mis deze kans op ontwikkeling niet! Intervisie bijeenkomst Persoonlijk leiderschap

Het is zover! De allereerste intervisie bijeenkomst Persoonlijk leiderschap

pilot Persoonlijk leiderschap BMD AdviesMis deze kans op ontwikkeling niet! Pak deze mogelijkheid en sluit u aan. Creëer samen een podium om elkaar te versterken en neem deel aan de eerste intervisie bijeenkomst rond Persoonlijk leiderschap.

Wij blikken terug op een geslaagde Pilot bijeenkomst. Samen met vakgenoten hebben we vastgesteld waar de behoefte ligt en binnen welke kaders we de intervisie bijeenkomst over Persoonlijk leiderschap inrichten.
Met de input vanuit de pilot starten we 22 november met de aller aller allereerste intervisie bijeenkomst van 15.00 uur tot 16.30 uur.

Aanmelden intervisiebijeenkomst 22 november kan via de contactpagina. In het tekstvlak ‘onderwerp’ vermelden; Intervisie bijeenkomst 22 november.

Waarom?

8 april hebben wij een inspirerend Webinar gehad over Persoonlijk leiderschap voor (QHSE-) managers. Tijdens deze bijeenkomst kwam de behoefte naar voren in het structureel organiseren van intervisie bijeenkomsten rond Persoonlijk leiderschap. Deze vraag pakt het kennisgebied Mens & Organisatie van de BMD Advies graag op.

Voor wie?

Voor vakgenoten die meer willen leren over het vak en de uitvoering. Die graag willen bijdragen aan de ontwikkeling van collega’s. Voor leidinggevenden. Het is ‘eenzaam aan de top’. Leidinggevenden hebben per definitie minder gelijkwaardigen om zich heen om te praten over hun persoonlijke dilemma’s.

Wat houdt intervisie in?

Intervisie is een professionele uitwisseling tussen medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. De professionele ontwikkeling van de deelnemers is een belangrijk onderdeel gericht op ontwikkeling. Meer informatie over intervisie en jezelf ontwikkelen.

Optimaal gebruik maken van de intervisie bijeenkomst

Met een Lumina Spark profiel bent u in staat om vanuit een verdiepende laag deel te nemen aan de intervisie bijeenkomsten. Door de verworven inzichten uit het Persoonlijke Lumina Spark rapport kunt u nog meer profijt halen uit de intervisie bijeenkomsten. Het maken van verbanden naar de praktijk verloopt sneller en duidelijker.

Voor meer informatie en vragen over Lumina Spark kunt u contact opnemen met: Jeroen Verkuyl Jeroen.Verkuyl@bmdzuid.nl, 0627047534.

Mis deze kans op ontwikkeling in leiderschapsvaardigheden niet

Aanmelden eerste intervisie bijeenkomst kan via de contactpagina. In het tekstvlak ‘onderwerp’ vermelden; Intervisie bijeenkomst 22 november.
Meer vragen over de intervisie bijeenkomst kunt u contact opnemen met: Pieter Diehl Pieter.Diehl@bmdzuid.nl,  0647995226.

Wij kijken er naar uit om u bij de eerste intervisie bijeenkomst van 22 november te ontmoeten!