Het begeleiden na brand en aanvragen van omgevingsvergunning milieu bij herbouw.

Project: Aanvragen omgevingsvergunning milieu

Adviseurs: Bas van Velthoven/ Pieter Ruijter/ Roland Somers

Klant: Châteraisé Europe BV (voorheen Maître Paul)

Probleemstelling

omgevingsvergunning milieu BMD AdviesIn september 2019 is bij onze klant Châteraisé Europe BV (voorheen Maître Paul) brand ontstaan, waarbij de panden van banketbakkerij Châteraisé Europe BV en enkele buurbedrijven zijn verwoest. De brandschade als gevolg van vuur, betreft niet alleen roet-, rook- en blusschade. De bedrijfsvoering ligt compleet stil. Alle tijd en aandacht zijn nodig voor het inzichtelijk maken van de gevolgen op de bedrijfsvoering. Niet alleen afstemming met klanten, maar ook aandacht voor wederopbouw. Daarnaast heeft de brand ook emotioneel veel impact op het personeel. De nasleep van de brand is dan ook groot.

Oplossing

Onze contactpersoon heeft net een opleiding (training milieucoördinator) gevolgd. En is daardoor bekend met de expertise van BMD Advies. Zij schakelden ons direct in om hen te adviseren over de brandgevolgen (bodem- en grondwatersanering) en te begeleiden bij het aanvragen van alle benodigde vergunningen.

Omdat uiteindelijk gekozen is voor herbouw zijn wij ook ingeschakeld bij het indienen van de benodigde milieumeldingen en bouwvergunningen. Voor de grondwateronttrekking en grondwaterlozing sanering zijn meldingen ingediend. Alle uitgevoerde werkzaamheden zijn in goed overleg met het bevoegd gezag uitgevoerd.

Methode

De dag direct na de brand heeft BMD Advies de bij de brand betrokken bedrijven geholpen met de melding ongewoon voorval en de regievoering opgepakt bij de brandgevolgen voor de verschillende getroffen bedrijven. Deze regievoering heeft vooral betrekking op de brandgevolgen door het bluswater en de ontstane bodem- en grondwatervervuiling. Om de verontreinigingen in bodem en grondwater zo klein mogelijk te houden, is snel gestart met grondwaterbeheersing. Voor de grondwaterbeheersing en ook voor de latere bodem- en grondwatersanering zijn de noodzakelijke meldingen (onttrekking en lozing riolering) door ons gecoördineerd. Na vaststelling van de brandgevolgen hebben we ook verder geholpen met de sloopvergunning.

Châteraisé Europe heeft uiteindelijk gekozen voor herbouw van de machinekamer en het vrieshuis (opslag). Voor het onderdeel omgevingsvergunning milieu zijn wij ingeschakeld bij het indienen van de benodigde milieumeldingen (en benodigde onderliggende milieu onderzoeken) en vergunningen. In overleg met de klant en het bouwmanagementbedrijf hebben we ook de bouwvergunning ingediend.

Alle benodigde meldingen en vergunningen gedurende het traject zijn door diverse betrokken BMD Advies-adviseurs op elkaar afgestemd en in goed overleg met het bevoegd gezag uitgevoerd en ingediend.

Resultaat

Afstemming van alle meldingen en vergunningen door betrokken adviseurs resulteert in akkoord bevoegd gezag zonder vertraging. BMD Advies heeft vanaf dag één de bij de brand betrokken bedrijven, met name Châteraisé Europe, geholpen om te voldoen aan alle eisen en verplichtingen vanuit wet- en regelgeving naar aanleiding van de brandgevolgen. BMD Advies begeleidt en ontzorgt Châteraisé Europe in de contacten met het bevoegd gezag. De diverse milieumeldingen zijn zonder vertraging akkoord bevonden, waarna snel de herbouw kon beginnen.

Quote:

“Een goed resultaat is een verzameling van specialisten! Deze bevinden zich in het team van BMD advies”

(Winneke Horvers, Coördinator KAM Châteraisé Europe BV)

 TEAM

Bas van Velthoven
Adviseur
verder lezen>
Pieter Ruijter
Adviseur
verder lezen >

NIEUWS / BLOGS

 AGENDA