Milieu- en veiligheidssituatie tijdens de coronacrisis

 

Milieu en veiligheidssituatie

Milieu- en veiligheidsbewustzijn is de afgelopen jaren flink ontwikkeld in de industrie. Nu we in de bijzondere situatie van de  coronacrisis terecht zijn gekomen, kan dit goed van pas komen om de milieu- en veiligheidssituatie (M&V-situatie) van een bedrijf te waarborgen.

Gezondheid van de eigen medewerkers

Natuurlijk begint het allemaal met de gezondheid van de eigen medewerkers, die staat voorop! Dat gezegd hebbende is juist ook de gezondheid van de medewerkers van belang voor de M&V-situatie van de bedrijven. Want hoe minder zieken, hoe beter de bezetting is in het bedrijf om de continuïteit en de M&V-situatie te waarborgen. Daarom hebben bedrijven voor de uitbraak van de coronacrisis in Nederland reeds op dit front belangrijke voorzorgsmaatregelen getroffen.

Hygiëne maatregelen

Nog voordat dit landelijk als maatregel was afgekondigd, hebben veel bedrijven al hygiëne maatregelen getroffen zoals: desinfecteren van handen, geen handen schudden, extra reiniging van werkplekken en vermijden van fysieke vergaderingen. Daarnaast is men ook vroegtijdig gestart met te onderzoeken of medewerkers en contractors op bezoek zijn geweest in met  COVID-19 besmette gebieden (China, Italië). Deze waren vanaf het begin van de crisis niet meer “welkom”. Bovenstaande maatregelen zijn veelal gebaseerd op eerdere ervaringen met een eerdere pandemie (Mexicaanse griep in 2009).

Waarborgen bedrijfsprocessen

Daarna is, voor zover dit nog niet was gebeurd, onderscheid gemaakt in primaire (vitale) functies en secundaire (minder vitale) functies. Om de vitale functionarissen/afdelingen betrouwbaar te beschermen, zijn de minder vitale afdelingen, zover uitvoerbaar, thuis gaan werken, teneinde besmetting te voorkomen. Op deze manier wordt zo passend mogelijk gewaarborgd, dat de bedrijfsprocessen, indien nodig/noodzakelijk, volgens de normale milieu- en veiligheidsprocedures kunnen plaatsvinden.

Informatie; Bedrijfscontinuïteitsplan en corona MKB en Live blog coronavirus Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI).

Extra risicobeoordeling

Omdat het aantal coronabesmettingen nog steeds toeneemt, kan het natuurlijk voorkomen dat de bezetting op vitale afdelingen terugloopt, waardoor met minder mensen hetzelfde werk moet gebeuren. Indien een bedrijf in deze fase terecht komt, is het nodig om een extra risicobeoordeling uit te voeren teneinde te bepalen of het bedrijf op een milieu- en veiligheidsverantwoorde wijze kan blijven produceren. Indien dit niet het geval is, dan is het zaak om te beslissen welke alternatieven er zijn om dit het hoofd te bieden. Capaciteit verminderen? Aantal ploegen verminderen? Kritische processen stilleggen? Dit is geen gemakkelijke opgave, want in de keten van grondstofleveranciers en klanten spelen vaak dezelfde afwegingen, zeker als je bedrijf is aangemerkt als een essentieel bedrijf voor de samenleving.

Uitstel vragen

Indien uit de risicobeoordeling naar voren komt dat er wettelijke eisen niet op tijd kunnen worden nageleefd, bijvoorbeeld omdat keuringen of inspecties door derden niet kunnen worden uitgevoerd, is het zaak om dat te melden aan de overheid en een redelijke termijn van uitstel te vragen. Vanzelfsprekend indien dit geen milieu- of veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Dit kan ook gelden voor bepaalde geplande onderhoudswerkzaamheden. Indien deze kunnen worden uitgesteld zonder dat dit milieu- of veiligheidsrisico’s met zich meebrengt, is het vaak verstandig om deze op een later tijdstip in te plannen. Ook hiermee wordt het besmettingsgevaar voor corona verkleind. Mijn advies hierbij is: wees hierover vooraf transparant naar de overheid om achteraf discussies te voorkomen.

Verhoogde alertheid

Een COVID-19 pandemie is geen gebruikelijk scenario voor bedrijven, maar gelukkig kunnen veel bedrijven terugvallen op de processen en procedures van de andere milieu- en veiligheidsscenario’s omdat dit denken en werken de afgelopen periode flink verbeterd is. Natuurlijk  zijn er ook bedrijven welke minder proactief/vooruitstrevend zijn, maar ook deze bedrijven krijgen door de huidige uitzonderlijke situatie een verhoogde alertheid op het gebied van milieu- en veiligheid. Het is mijn hoop dat door deze coronacrisis meer en meer bedrijven zich bewust zijn van de milieu- en veiligheidssituatie binnen het bedrijf en weer een trede hoger komen op de ladder van milieu en veiligheid. Na evaluatie van deze crisis kan, zo nodig, het milieumanagementsysteem en het Veiligheid Beheers Systeem (VBS) hierop up to date gemaakt worden, bijvoorbeeld door het aanpassen van de vervangingsregeling.

Meer weten ?

Wilt u een keer praten over de milieu- en veiligheidssituatie binnen uw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact op met Henk Krols partner 06 52015555. Ook tijdens deze bijzondere periode staat BMD voor U klaar!

Henk Krols is partner en adviseur bij BMD Advies; uw full-service QHSE partner.