ONZE SPECIALISTEN

Bas Schevelier
Adviseur
verder lezen >
Cathy Tesselaar
Adviseur
verder lezen >

Managementsystemen: advies en implementatie

In uw organisatie staat klanttevredenheid centraal. U wilt producten met een constant hoge kwaliteit leveren, die op milieuverantwoorde wijze geproduceerd zijn in een veilige en prettige werkomgeving. Een goed managementsysteem helpt daarbij: het stelt u in staat om de kwaliteit te waarborgen, risico’s te beheersen en processen te verbeteren. Een al dan niet gecertificeerd managementsysteem is altijd maatwerk: passend bij uw activiteiten, eisen, wensen en ambities.

Opzetten elk denkbaar managementsysteem

De specialisten van BMD Advies Zuid-Nederland begeleiden u graag bij het opzetten en implementeren van elk denkbaar managementsysteem. Dan hebben we het natuurlijk over de ISO-managementsystemen, maar ook over bijvoorbeeld de voor Brzo-bedrijven verplichte veiligheidsbeheerssystemen, de speciaal voor uw branche ontwikkelde systemen, prestatieladders of de internationale World Class Manufacturing (WCM) methode.

0-meting of gap analyse

Uw BMD-adviseur begint altijd met een 0-meting of gap analyse. Daarbij houden we de bedrijfsvoering tegen het licht en kijken we naar de systemen die gebruikt worden. Sluiten deze nog aan bij uw bedrijfsprocessen? Voldoen de systemen nog aan de actuele normen of zijn er ‘gaps’? Welke processen kunnen verbeterd worden? Op welke manier kunnen de systemen geïntegreerd worden? Wat zijn uw wensen?

Aan de hand daarvan stellen we een helder plan van aanpak en haalbare planning op en begeleiden uw bedrijf van A-Z bij de transitie. Daarbij is het behalen van een certificaat geen doel op zich, maar meer een middel om uw bedrijfsvoering naar een hoger plan te tillen, de kwaliteit te verbeteren, en de stakeholders centraal te stellen.

Voldoen aan wet- en regelgeving

Een goede relatie met de overheid is daarbij onontbeerlijk. Bij een eventuele discussie over een vergunning, voorschriften of bestemmingsplan bemiddelen we, zodat u zelf wat afstand kunt houden. Wij werken niet in opdracht van overheden als het gaat om vergunningverlening of handhaving en kunnen daarom onafhankelijk onze klanten adviseren.

Is eenmaal duidelijk welke voorschriften op uw bedrijf van toepassing zijn? Dan ondersteunen wij u graag bij de implementatie en compliance zodat u zeker weet dat uw bedrijf ook in de toekomst aan de geldende wet- en regelgeving blijft voldoen en borging van een voor uw organisatie passend systeem. Hierin wordt onder anderen gedacht aan compliance aan wet- en regelgeving, de context van de organisatie, betrokkenheid  bij van het management team, maar ook de acties ten aanzien van duurzaamheid en de levenscyclus van uw product of dienst. Dit kan allemaal worden getoetst in een management review of (interne) audits,  zodat u en uw organisatie in control zijn en, indien gewenst, klaar zijn voor certificering.

Praktijkvoorbeelden

De samenwerking tussen Limagrain en de expertise vanuit BMD hebben geleid tot inzicht in de blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Eco Steam and Heating Solutions: voldoen aan informatieplicht energiebesparing

Transitie naar ISO 19001:2015 en ISO 14001:2015
Transitie naar ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 en integratie met managementsysteem van moedermaatschappij in Zweden.

''''
Integratie nieuwe ISO 9001 en 14001 plus WCM standaard in 1

 NIEUWS

 AGENDA

Save