Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Steunt u een goed doel?

Zoals u wellicht weet geven onze specialisten onder andere advies over kwesties omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt uiteraard ook mee in onze eigen bedrijfsvoering. BMD Advies Zuid-Nederland vindt het belangrijk om maatschappelijke betrokken te zijn. Door jaarlijks een bedrag beschikbaar te stellen laten we onze maatschappelijke betrokkenheid blijken in de vorm van schenkingen aan maatschappelijke doelen en initiatieven. Het initiatief voor de invulling ligt bij onze eigen medewerkers.

Gesponsorde doelen

Al veel BMD-medewerkers namen initiatief en dienden suggesties in. Hier vindt u een selectie van de door BMD Advies ondersteunde initiatieven, sponsoring voor het Liliane Fonds, een duofiets voor het Stamhuys en ondersteuning van Stichting Ride 4 Kids. BMD Advies ondersteunt deze initiatieven van harte.

Het Liliane fonds

Het Liliane fonds draagt bij aan een wereld die openstaat voor iedereen, waarin ook kinderen met een handicap, die opgroeien in extreme armoede. Zo zorgen zij ervoor dat iedereen gelijke kansen krijgt en dat kinderen zich kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen inzetten. Zij zijn werkzaam in Afrika, Azië en Latijns-Amerika met daarin tal van verschillende partnerschappen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Liliane fonds.

Lees verder hoe het vriendenteam van collega Bas Schevelier het Liliane Fonds ondersteunt >

Het Stamhuys Loon op Zand

Eén voor allen, allen voor één, zo luidt de motto van het Stamhuys in Loon op Zand. Jongere mensen met een verstandelijke beperking vinden een warm huis bij de familie Van Stratum.

De familie Van Stratum zet zich sinds september 2017 actief in bij het helpen van kwetsbare kinderen, met vaak ernstige geragsproblemen. Vaak loopt deze zorg vanuit de jeugdzorg en de gemeente. Dit stopt financieel gezien wanneer de leeftijd van 18 wordt bereikt. Zo werkt dit niet bij het Stamhuys in Loon op Zand. ‘’Ze horen bij ons gezin’’.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Stamhuys Loon op zand.

Lees verder op welke wijze collega Diane Dijkstra het Stamhuys ondersteunt >

Ride4Kids

Sinds 2013 is BMD Advies betrokken bij Stichting Ride4Kids. Deze stichting zamelt geld in voor onderzoek naar zeldzame energiestofwisselingsziekten bij kinderen. Om de dag overlijdt er in Nederland een kind met een stofwisselingsziekte. Omdat het een zeldzame ziekte is, zien farmaceutische bedrijven er geen winstmodel in, conclusie: er is nog geen medicijn. Ride4Kids werft fondsen in om onderzoeken en projecten te financieren die een bijdrage leveren aan het vinden van medicijnen en/of behandelmethoden die de gevolgen van de ziekte bestrijden en mogelijk genezing brengen.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Ride4Kids.

Lees verder met welk project collega Jan Willem de Hoop de Stichting Ride4kids ondersteunt >