Leiderschapsontwikkeling en authenticiteit

Blog door: Jeroen Verkuyl.

Vraagstuk van de authenticiteit

leiderschapsontwikkeling authenticiteit BMD AdviesNiet zelden vindt er tijdens een leiderschapsprogramma eerst een stevige discussie met de deelnemers plaats over het vraagstuk van de ‘authenticiteit’. Hoe authentiek ben je als je je persoonlijke eigenschappen gaat aanpassen aan anderen om iets bij die ander voor elkaar te krijgen? Ben je niet een toneelstukje aan het opvoeren, of aan het manipuleren als je met dit doel aan je eigen persoonlijke eigenschappen sleutelt? Soms treffen wij –Pieter Diehl, Bas Schevelier en Jeroen Verkuyl– zelfs een leidinggevende die zegt: “Bekijk het maar met je LuminaSpark. Ik ben wie ik ben en daar moeten iedereen het maar mee doen”.

Efficiënter en effectiever communiceren

Bij de uitvoering van onze leiderschapsprogramma’s maken wij graag gebruik van LuminaSpark. Dat is een wetenschappelijk onderbouwde methode om de persoonlijke eigenschappen van individuen en teams in beeld te brengen. Dit maakt het mogelijk om vast te stellen waar ontwikkelmogelijkheden liggen. Daar werken wij dan actief aan tijdens de uitvoering van onze programma’s. Het doel daarvan is altijd leidinggevenden efficiënter en effectiever te laten communiceren met hun medewerkers.

Kern leiderschapsontwikkeling

Wij hebben veel begrip voor een kritische houding en vragen van deelnemers, want het raakt de kern van leiderschapsontwikkeling. Het effectief overbrengen van een boodschap aan een medewerker is soms lastiger dan het lijkt. Een eenvoudig voorbeeld: Veel leidinggevenden (overigens lang niet allen) zijn sterk sturend en resoluut, wat waardevolle eigenschappen zijn. Als een medewerker deze eigenschappen niet of in mindere mate bezit, ontstaat onvoldoende verbinding en is de communicatie niet effectief. Wij vinden dat een goede leidinggevende dan bereid en instaat moet zijn om uit een ander vaatje te tappen. Door andere eigenschappen in zichzelf aan te boren en eventueel te ontwikkelen. Het is immers het resultaat dat hier telt.

Onze overtuiging

Onze overtuiging is dat het hier dus niet gaat om toneelspelen en/of manipulatie, maar om het ontwikkelen van hoogwaardig sociaal-professioneel gedrag van de leidinggevende!
Wij zijn geïnteresseerd in jouw mening over en ervaringen rond leiderschapsontwikkeling en authenticiteit. Vanuit Mens & Organisatie, voeren wij projecten en programma’s uit op het terrein van Leiderschap, Veiligheidscultuur, Strategieontwikkeling. Wellicht roept dit blog over Leiderschapsontwikkeling en authenticiteit vragen bij je op? Mail of bel naar mij; Jeroen.Verkuyl@bmdzuid.nl, tel.nr. 0627047534. Ik spreek jullie graag.

Tip: 7 september start de allereerste intervisiebijeenkomst rond Persoonlijk leiderschap. Meer informatie en aanmelden.

Groet, Jeroen Verkuyl