Leiderschap en veiligheid

Project: Leiderschap en veiligheid

Adviseurs: Jeroen Verkuyl T: 06-27047534

Case: Leiderschap en veiligheid
Hoe verbeteren wij de leiderschapsvaardigheden van ons middenkader en hoe verhogen wij de veiligheid in ons bedrijf?

 

Leiderschap BMD Advies

Bewust geanonimiseerd

De beschreven case vanuit het kennisgebied Mens & Organisatie wordt bewust geanonimiseerd weergegeven. Dit omdat we veel waarde hechten aan het creëren van een veilig kader binnen de samenwerking met de klant en in het bijzonder tijdens het doorlopen van een ontwikkeltraject.

 Klantvraag

De plantmanager van een middelgroot voormalig familiebedrijf in de metaalsector (120 medewerkers in drie Nederlandse fabrieken) benaderde BMD Advies met twee ogenschijnlijk verschillende vragen: hoe verbeteren wij de leiderschapsvaardigheden van ons middenkader en hoe verhogen wij de veiligheid in  ons bedrijf?

Leiderschap en veiligheid

De leiderschapsvaardigheden van zijn middenkader (13 Teamleiders en Voormannen) typeerde de plantmanager als ‘deels te hard en bot, deels te soft en terughoudend’. Aanspreken en corrigeren van medewerkers gebeurde, afhankelijk van de persoon, schreeuwend en tierend of juist in het geheel niet.

Verder toonde het middenkader weinig tot geen belangstelling voor de koers van het bedrijf en werkte het niet loyaal mee met de invoering van MT-besluiten. Soms was zelfs sprake van openlijke tegenwerking.

Een ander punt van zorg was de veiligheid op de werkvloer. Ondanks de consequente uitvoering van risico-inventarisaties, verbeterplannen, de heldere regels over en toepassingen van beschermingsmiddelen en de melding van incidenten, communicatie, nam het aantal incidenten en ongevallen alleen maar toe.

Aanpak

Leiderschapsontwikkelingsprogramma

Wij stelden voor om een leiderschapsontwikkelingsprogramma voor het middenkader uit te voeren. Kenmerkend voor veel operationeel leidinggevenden in de technische bedrijfstakken is dat het uitstekende productiemedewerkers zijn die op grond daarvan doorgroeiden naar een deels leidinggevende functie. Van training en opleiding is doorgaans geen sprake. Kennis en vaardigheden op terreinen als: feed back geven, presenteren, communiceren, beoordelen, werkoverleg voorbereiden en voorzitten etc. is er niet en vindt intuïtief plaats of gewoon niet. BMD Advies ontwikkelde samen met de opdrachtgever een programma van 6 dagdelen verspreid over een half jaar, waarin wij deze leiderschapsvaardigheden met de 13 leidinggevenden trainden. Omdat deze doelgroep doorgaans zeer praktisch van aard is, beperkten wij de theoretische kennis tot het minimum en legden het accent op oefenen en toepassen. Het oefenen deden wij tijdens de 6 bijeenkomsten. Het toepassen deden de deelnemers op het werk, tussen de bijeenkomsten in.

Opdracht

Alles wat de deelnemers leerden en oefenden moest concreet worden uitgevoerd in de praktijk. Na de bijeenkomst over het voorbereiden en voorzitten van een werkoverleg, kregen de deelnemers de opdracht om dit daadwerkelijk te gaan doen. Tijdens de daaropvolgende bijeenkomst, bespraken wij de ervaringen etc.

Zo konden wij de tweede vraag van de plantmanagers, “Hoe verhogen wij de veiligheid van ons bedrijf?”, gemakkelijk integreren in het programma. Wij besteedden een van de bijeenkomsten volledig aan dit thema en integreerden het in de overige onderdelen van het programma.

Bijvoorbeeld: Het is zeer effectief om de leiderschapsvaardigheid ‘Presenteren’ te oefenen met het geven van een veiligheids-toolbox in het team. Een ander voorbeeld is het oefenen van feedback geven bij onveilig gedrag van teamleden.

Strategie

Een belangrijk onderdeel van het leiderschapsontwikkelingsprogramma, was ook in dit bedrijf de Strategie. Onze visie is dat juist het middenkader de strategie van het bedrijf moet begrijpen, onderschrijven en uitdragen naar de medewerkers. Dit is zelden het geval. Wij nodigden tijdens de tweede bijeenkomst de directie van het bedrijf uit om de middellangetermijnstrategie toe te lichten en diepgaand te bespreken met het middenkader. Wij oefenden vervolgens met deelnemers het helder en passend communiceren van de strategie naar de medewerkers. En uiteraard kregen de deelnemers de opdracht mee om dit daadwerkelijk te gaan doen met hun medewerkers.

Resultaat

Het resultaat van dit leiderschapsprogramma was, dat na ruim een half jaar de meeste Teamleiders en Voormannen aanzienlijk beter instaat waren om een aantal basale leiderschapsvaardigheden op het werk toe te passen. Het bedrijf maakte met het programma tevens duidelijk welke eisen het aan deze belangrijke functie stelt. Omdat  alle vaardigheden ‘on the job’ uitgevoerd moesten worden, voerden de deelnemers concrete veranderingen en verbeteringen, soms ook projectmatig, in. Leren en verbeteren vielen hierdoor volledig samen. Omdat Veiligheid zowel een apart als een geïntegreerd onderdeel van het programma was, kon dit eveneens op een hoger plan gebracht worden.

Een belangrijke uitkomst was, dat twee deelnemers door het programma ontdekten dat zij niet geschikt waren voor een middenkader functie conform de eisen die het bedrijf er aan stelt. Voor deze mensen is intern een uitstekende oplossing gevonden.

Dit kunnen wij voor u betekenen

Zijn er vragen, of is er op bepaalde vlakken behoefte aan begeleiding, dan staan de BMD-adviseurs voor u paraat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen.Verkuyl@bmdzuid.nl 06-27047534 , Bas.Schevelier@bmdzuid.nl 06-50814214 of  pieter.diehl@bmdzuid.nl 06-47995226.

 TEAM

Jeroen Verkuyl
Adviseur
verder lezen >

 NIEUWS / BLOG

AGENDA