Leiderschap en ISO-normen: weten, willen en kunnen

Goed leiderschap zorgt voor verband managementsystemen en bedrijfsprocessen

leiderschap BMD AdviesLeiderschap is in verschillende ISO-normen een belangrijk onderdeel. Het gaat om betrokkenheid en commitment van het hogere management/directie. Om het beschikbaar stellen van middelen en het goede voorbeeld geven. Maar bovenal zorgt goed leiderschap voor een stevig en duidelijk verband tussen het managementsysteem en de bedrijfsprocessen van de organisatie. Logisch, zou je zeggen. Toch is goed leiderschap voor veel bedrijven nog een hele uitdaging. Gelukkig is leiderschap te leren.

Weten, willen en kunnen

Het draait in een succesvol geïmplementeerd managementsysteem om continue verbetering. Om de organisatie de juiste kant op te kunnen bewegen, is goed leiderschap nodig. Daarbij zijn drie aspecten van belang:

  • Weten: Is het doel, de missie/visie voor iedereen helder? Wat zijn de risico’s, waar liggen de kansen? Wat is de impact op de bedrijfsprocessen en het managementsysteem?
  • Willen: Toont het management betrokkenheid, geeft u het goede voorbeeld? Worden de medewerkers gestimuleerd om continu te verbeteren?
  • Kunnen: Is er voldoende tijd en budget beschikbaar gesteld om aan doelen te werken, zijn de medewerkers in de gelegenheid om hun competenties te ontwikkelen, zijn de juiste voorzieningen aanwezig?

Non-conformities: verband managementsysteem-bedrijfsproces ontbreekt

Het lijkt voor de hand liggend: je bepaalt je strategie, het bedrijfsproces sluit daarop aan en in het managementsysteem worden de doelen vastgelegd en het verbeterproces gevolgd. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zo blijkt uit de praktijk. Het ontbreken van een verband tussen managementsysteem en bedrijfsproces levert nog steeds regelmatig non-conformities op: het management stelt keurig de bedrijfsdoelen vast en heeft daar een goed verhaal over. Als de auditor dit echter op de werkvloer toetst in gesprekken met werknemers, blijken zij helemaal niet op de hoogte te zijn van die ideeën. Het verband tussen bedrijfsstrategie en managementsysteem is op dat moment zoek.

Goed voorbeeld doet volgen

Als je de term ‘Leiderschap’ opdeelt, zijn betrokkenheid en commitment de eerste kernwoorden die opkomen. Het management heeft een grote verantwoordelijkheid: in het opstellen van een helder beleid en strategie en in alles het goede voorbeeld geven. Hangen er overal borden dat veiligheidsschoenen verplicht zijn, maar leidt de directeur zijn bezoekers doodleuk rond zonder zich iets van die borden aan te trekken? Dan zullen de medewerkers het ook niet zo nauw nemen met de veiligheidsregels. Zo werkt het ook met visie en strategie. Als het management zijn eigen ideeën niet volgt, waarom zouden de medewerkers dat dan wel doen? Door duidelijk verantwoordelijkheid en commitment te tonen, zullen medewerkers dat voorbeeld volgen. En als er een gevoel van veiligheid is, zullen medewerkers ook verbetervoorstellen durven doen.

Leiderschap is te leren

Het klinkt allemaal heel logisch. Toch is een goede invulling van leiderschap binnen bedrijfsprocessen en managementsystemen één van de grootste uitdagingen. Gelukkig is leiderschap te leren. Daar is wel wat durf voor nodig. Goed leiderschap start namelijk met een grondige zelfanalyse: wat voor soort leider bent u? Kunt u empathisch luisteren? Wat zijn uw persoonlijke doelen? BMD Advies organiseert regelmatig een training Effectief Leiderschap. Hier leren deelnemers in de eerste plaats hoe zij zichzelf kunnen managen en hun leiderschapsstijl kunnen verbeteren. Vervolgens wordt de stap gezet naar de groei van het team: van afhankelijkheid, naar onafhankelijkheid, tot wederzijdse afhankelijkheid. Het uiteindelijke doel is dat medewerkers het eigenaarschap oppakken. Dat kan alleen als het management het voortouw neemt, durft los te laten én het goede voorbeeld geeft.

Meer weten

BMD Advies is specialist op het gebied van managementsystemen en leiderschapsontwikkeling. Meer informatie is te vinden op de website onder het kennisgebied Management & Systemen en Mens & Organisatie. Zijn er vragen, of is er op bepaalde vlakken behoefte aan begeleiding, dan staan de BMD-adviseurs van Mens & voor u paraat.

Jeroen.Verkuyl@bmdzuid.nl 06-27047534, Bas.Schevelier@bmdzuid.nl 06-50814214 of Pieter.Diehl@bmdzuid.nl 06-47995226.

Interessante artikelen:

Leiderschap en ISO-normen: Sturen op resultaat, doelen verbinden