Legionellapreventie tijdens de coronacrisis en na de herstart uit de lockdown

legionellapreventie BMD Advies

Die andere onzichtbare vijand!

Lees in dit artikel waar u op moet letten als het gaat om legionellapreventie tijdens de coronacrisis en na de herstart uit de lockdown. Geef legionella geen kans! Let op die andere onzichtbare vijand in tijde van de coronacrisis!

Legionellapreventie

De Arbo adviseurs van  BMD Advies krijgen regelmatig te maken met legionellapreventie en legionellabeheersplannen. Vaak zijn dit bedrijven waarbij ketels, koeltorens of andere warmwatersystemen aanwezig zijn. Bij dit soort bedrijven zit legionellapreventie in de bedrijfsprocessen en is hier aandacht voor. Maar hoe zit het met bijvoorbeeld kantoorpanden, sportaccommodaties en andere gebouwen? Een belangrijke vraag omdat de huidige situatie, tijdens de coronacrisis en na herstart uit de lockdown, daarom vraagt.

Problemen

Vanwege de coronacrisis zijn we genoodzaakt om zo veel mogelijk thuis te werken en hierdoor worden kantoren en gebouwen niet of nauwelijks gebruikt. Staat bijvoorbeeld uw kantoor enige weken onbemand en worden waterleidingen nauwelijks gebruikt!? Dan kan de legionellabacterie toeslaan!

Uiteraard is de drinkwaterproblematiek rondom een legionellabesmetting niet te vergelijken met wat we nu ervaren tijdens de coronacrisis. Maar het is erg vervelend als door de problemen met de waterkwaliteit en legionella, er na de coronacrisis nog steeds niet gewerkt kan worden.

Ontstaan  legionellabacterie

De legionellabacterie voelt zich het lekkerst bij stilstaand lauw water met temperaturen tussen de 20 en 50 graden. Deze omstandigheden komen vooral voor in ongebruikte warmwaterleidingen. Legionella kan ook ontstaan in het dunne laagje dat zich afzet in waterleidingen.
In de leegstaande gebouwen is er nu geen risico voor de gezondheid omdat deze niet in gebruik  zijn. Het ontstaat echter wel een risico wanneer we deze gebouwen weer gaan gebruiken! Denk daarbij aan het drinken van water, reservoir van het koffiezetapparaat en het gebruik van de douche. Verneveling van water is met name een groot risico.

Wat kunt u er aan doen?

Wat kunt u er aan doen om de legionellabacterie tijdens de coronacrisis en na de heropstart uit de lockdown geen kans te geven?

  • Het is belangrijk dat alle tappunten wekelijks doorgespoeld worden. Laat het een keer warm en koud doorspoelen. 2 minuten door laten spoelen is voldoende;
  • Staat uw gebouw volledig leeg, dan moet het hoofdnet doorgespoeld worden. Dit betekent dat alle tappunten tegelijk geopend moeten worden;
  • Wilt u het echt rigoureus aanpakken dan kunt ook het leidingwerk droog zetten en bij ingebruikname spoelen en bemonsteren en waar nodig chemisch reinigen;
  • Werkt u volgens een legionellabeheersplan, voer dan de beheersmaatregelen uit conform dit plan en noteer dit in het logboek.

Relatie legionella Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Hoewel er in de Arbowet niet specifiek gesproken wordt over legionella zijn we als werkgever wel verplicht om hier iets mee te doen. In artikel 4.85 van het Arbeidsomstandighedenbesluit zijn nadere voorschriften ten aanzien van biologische agentia en dus legionella opgenomen. In de RI&E worden potentiële risico’s voor veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers in kaart gebracht en beoordeeld. Zeker tijdens de coronacrisis en na de herstart uit de lockdown is het dus van belang dat de risico’s in kaart worden gebracht en dat eventuele maatregelen genomen worden.

Heeft u vragen over legionellapreventie tijdens de coronacrisis en na de herstart uit de lockdown en hoe dit op te nemen in de RI&E? Of heeft u vragen over het opstellen van een RI&E? Neem dan gerust contact op met Ramon van Leeuwen, 0615318879 of via ramon.vanleeuwen@bmdzuid.nl.