Online Webinar Gevaarlijke stoffen & Desinfectantia

Webinar Gevaarlijke stoffen & Desinfectantia

Volgens de reacties mogen we terugkijken op een geslaagd Webinar over Gevaarlijke stoffen & Desinfectantia.
BMD Advies heeft samen met Cosanta een factsheet gemaakt met daarin een link naar de opname van het Webinar.

Nieuwe SHARE moduleBloo gevaarlijke stoffen desinfectantia- BMD Zuid

In samenwerking met Koen Verbist van Cosanta gaat BMD Advies in op de realiteit van het werken met desinfectantia. In een tijd waarin hygiëne van extra groot belang is, zien we dat het toepassen van desinfecterende middelen sterk toeneemt. Mede door het advies van de overheid, in dit geval het RIVM. Bedrijven introduceren nieuwe middelen, met als doel hun werknemers te beschermen. Deze nieuwe middelen kunnen mogelijk geclassificeerd zijn als gevaarlijk voor de gezondheid. Dit houdt natuurlijk niet in dat werknemers onbeperkt en zonder de juiste maatregelen, mogen blootstaan aan deze middelen. De sprekers vertellen welke wetgeving van toepassing is, hoe je een risico beoordeling maakt met Stoffenmanager, wat je kunt doen aan beheersmaatregelen en hoe je tot een goede voorlichting en instructie komt. Hierbij zal de nieuwe SHARE module in Stoffenmanager worden gepresenteerd en toegelicht

Bent u enthousiast? Hier kunt u zich aanmelden voor het Online Webinar Gevaarlijke stoffen & Desinfectantia

Waarom juist nu!

Juist in deze bijzondere tijd, is het voor bedrijven een goede zet om kennis met betrekking tot Gevaarlijke stoffen & Desinfectantia in huis te hebben! Bijkomend voordeel is dat in deze periode van zoveel mogelijk thuiswerken een bijeenkomst/Webinar mogelijk nog beter uitkomt dan na deze periode waarin volop heropgestart en ingehaald moet worden.

Hulplijn

U ontvangt voorafgaand aan de bijeenkomst een link die toegang geeft tot de meeting en een korte handleiding voor Microsoft Teams en het deelnemen aan de meeting. We zorgen ervoor dat er een hulplijn op de achtergrond aanwezig is om u waar nodig te ondersteunen. De verbinding wordt, op uw verzoek, met eenieder van u getest. Wilt u gebruik maken van een test voorafgaand aan de bijeenkomst, dan kunt u dat aangeven in het vak opmerkingen in het aanmeldformulier.

Vragen en aanmelden

We vertrouwen erop dat we u ook bij dit Webinar over Gevaarlijke stoffen mogen begroeten.

Heeft u vragen die bij kunnen dragen aan het Webinar over Gevaarlijke Stoffen & Desinfectantia, dan kunt u die mailen naar info@bmdzuid.nl.

Aanmelden voor de online bijeenkomst Gevaarlijke stoffen & Desinfectantia.

Voor vragen over de organisatie van de bijeenkomst/Webinar kunt u contact opnemen met info@bmdadvieszuid.nl of Diane Dijkstra deze periode bereikbaar onder telefoonnummer 0630438231.