Klimaattop Katowice

Klimaatconferentie Katowice 2018Duizend kleine stapjes vooruit

Het zal u niet ontgaan zijn: van 3 tot 14 december 2018 vond de klimaatconferentie in het Poolse Katowice plaats. Maar liefst 20.000 deelnemers uit 190 landen namen deel aan de conferentie en aanverwante vergaderingen, en onderhandelden onder andere over de concrete uitvoering van het Akkoord van Parijs. Na een moeizame slotfase in de onderhandelingen werd, een dag later dan gepland, de eindtekst gepresenteerd en aangenomen.

Vooral de laatste 24 uur waren spannend omdat de landen het over bepaalde thema’s niet eens konden worden. Met name Brazilië lag dwars: zij wilden niet instemmen met een onderdeel over emissierechten. Dat onderdeel is nu doorgeschoven naar een volgende klimaatbijeenkomst volgend jaar, tot teleurstelling van de andere landen en klimaatbewegingen. Toch zijn de EU en Nederland tevreden over de uitkomst. “Diplomatie is de kunst van het haalbare, dit is nu het maximale”, zeggen ze.

Uitkomst van de onderhandelingen is volgens persbureau Reuters een document van 156 pagina’s, waarin staat hoe handen en voeten gegeven moet worden aan de in Parijs gemaakte afspraken. Zo is beschreven hoe landen de uitstoot van broeikasgassen moeten meten, hoe ze erover moeten rapporteren en hoe ze elkaar kunnen controleren, zodat ze ook doen wat ze beloven.

Daarnaast werd afgesproken dat landen in de loop van de komende jaren hun doelen moeten aanscherpen. Dit is een belangrijk punt, want vlak voor de top verscheen een alarmerend rapport van VN-klimaatpanel IPCC, waarin opnieuw duidelijk werd gesteld dat de beloftes van alle landen bij elkaar opgeteld nog lang niet leiden tot het gewenste resultaat, ook niet als het blijft bij het doel dat in Parijs werd afgesproken. Het mechanisme dat hiervoor is uitgewerkt in Polen, zal ertoe moeten leiden dat landen vanaf 2023 elke vijf jaar hun doelen gaan aanscherpen.

In Katowice werd pijnlijk duidelijk dat de mooie afspraken uit Parijs moeilijk om te zetten waren in praktische veranderingen. Zo ruzieden de landen over de vraag of voor arme landen andere uitstootnormen moeten gaan gelden dan voor rijke landen. Ook rees de vraag of er wel voldoende draagvlak is voor vergaande klimaat-maatregelen, zeker als de VS uit het gehele klimaatakkoord stapt.

Toch zei de voorzitter van de klimaattop, de Poolse minister Michal Kurtyka, na het sluiten van het akkoord dat de deelnemende landen “trots mogen zijn”. “Het is niet makkelijk om het eens te worden over een deal die zo gedetailleerd en technisch is. Maar met deze afspraken hebben jullie duizend kleine stapjes vooruitgezet.” Volgens hem was iedere stap vooruit onder deze omstandigheden een grote prestatie.

Bron: NOS, NRC